home » gemeenten »

Gemeente Hattem

Logo Gemeente Hattem

Markt 1
Postbus 93, 8050 AB Hattem
Tel. (038) 443 16 16
Fax (038) 444 68 39
E-mail: gemeente@hattem.nl
Website: www.hattem.nl

Hattem heeft als kleine Hanzestad op het gebied van natuur, cultuur, wonen en bedrijvigheid veel te bieden. De Hanzestad waar geschiedenis, cultuur en natuur samenkomen. Of men nu wilt genieten van de bossen, de rivieroevers of de haven, de historische binnenstad, kunst, sport, terrassen, winkels of restaurants: Hattem is dé plek voor de toerist en vakantiegager. Kenmerkend voor Hattem is ook het prettig woonklimaat. In een groene, waterrijke omgeving, met alle benodigde voorzieningen én de stad Zwolle om de hoek.

Bedrijvigheid

Hattem telt circa 650 bedrijfsvestigingen, waarbij zakelijke dienstverle-ning en handel domineren. Op dit moment werken er ongeveer 3.800 mensen in Hattem. De sectoren handel en bouw worden hierin goed vertegenwoordigd.
Hattem heeft twee bedrijventerreinen: Het Veen en Netelhorst. Beide terrei-nen zijn vanaf de A28 en de A50 goed te bereiken. Daarnaast is de gemeente Hattem samen met de gemeenten Heerde en Oldebroek bezig met de ontwikkeling van een gezamenlijk bedrijventerrein Hattemerbroek. Inmiddels kunnen de eerste bedrijven zich er gaan vestigen.

Ruimtelijke ontwikkeling

In 2008 heeft de gemeente Hattem het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan vastge-steld. Daarin staat de langetermijnvisie tot 2025 opgenomen. Door de lig-ging op de Veluwe en aan de IJssel maakt het veel ontwikkelingen door, ko-mend van de Provincie en het Rijk. Daarnaast heeft de gemeente ook ambi-ties.

Op korte termijn staan er een aantal grote projecten op stapel. Op woning-bouwgebied wordt er naast een aantal kleinere inbreidingslokaties twee gro-tere projecten voorbereid. In 2010 wordt er gestart met de aanleg van een nieuwe uitbreidingswijk Assenrade. Hier worden 275 woningen gerealiseerd in het goedkope-, midden- en dure segment. Het bedrijventerrein Het Veen wordt op termijn getransformeerd naar woongebied. Gevestigde bedrijven hebben de mogelijkheid om te verplaatsen naar bedrijvenpark Hattemerbroek.

Naast woningbouw gebeurt er op het gebied van toerisme en recreatie ook het een en ander. Zo is de jachthaven uitgebreid van 80 naar 240 aanlegplaatsen en is het parkeerterrein vergroot. Hierdoor kunnen meer schepen aanmeren en kan de bezoeker gemakkelijk de auto kwijt. Om het gebied tussen de haven en het centrum de historische allure terug te geven wordt het gebied opnieuw ingericht.

ProRail is daarnaast bezig met de Hanzelijn. Over de IJssel bij Hattem wordt een nieuwe spoorbrug aangelegd.

Recreatie en toerisme

Het centrum van de oude Hanzestad Hattem herbergt vele monumenten, meerdere galerieën en drie musea: het Voerman Museum Hattem, het Anton Pieck Museum en het Nederlands Bakkerijmuseum. Jaarlijks trekken vele toeristen naar Hattem om één van de musea te bezoeken. Maar de binnenstad van Hattem is meer dan alleen maar een historisch centrum. In de vele oude panden zijn naast de drie musea bijvoorbeeld ook een heel groot aantal zelfstandige winkeliers gevestigd. Juist door hun aanwezigheid zijn er in er het centrum van Hattem heel wat bijzondere winkels te vinden. Hattem kent veel kwali-teitswinkels op allerlei gebieden. Het monumentale karakter van de binnen-stad en het specifieke winkelaanbod maakt van Hattem een unieke winkelstad.

Voor de (water)sporter is er de passanten- en jachthaven. Hier is de roei-vereniging te vinden. Ook is er gelegenheid tot het maken van kanotochten en rondvaarten over de IJssel. Het buitensportcentrum pal aan de IJssel biedt talloze mogelijkheden voor sportieve (dag)activiteiten.