home » gemeenten »

Gemeente Helmond

Logo Gemeente Helmond

Weg op den Heuvel 35
5701 NV Helmond
Postbus 950
5700 AZ Helmond

Tel. 140 492

E-mail: gemeente@helmond.nl
Website: www.helmond.nl

Helmond | De stad van het denken en doen

Van een bloeiende industriestad in de 19e en 20e eeuw, naar een aantrekkelijke woon-, leef- en werkstad nu met ruim 92.000 inwoners. Helmond is de stad van het denken en doen. Aanpakken en innoveren waren en zijn de motoren achter de bedrijvigheid in de stad. Als belangrijke speler binnen de toptechnologieregio Brainport vindt Helmond telkens nieuwe antwoorden op de uitdagingen van de toekomst.

De stad ademt innovatie. Onder meer door de evolutie naar een slimme maakindustrie, die klaar is voor de toekomst. Of door Food Tech Brainport, dat werkt aan nieuwe technieken voor het produceren van gezonde, duurzame voeding. Ook de Automotive Campus blijft vernieuwen op het kruispunt van duurzame mobiliteit en technologie. En in de slimme woon- en werkwijk Brainport Smart District beslissen inwoners zelf hoe ze wonen, zich bewegen en energie opwekken. In Helmond wonen, werken en leven de makers van de toekomst. Dé stad om te vestigen en te ondernemen! 

De Peel- en Brainportregio

In de Peelgemeenten is een kleine 20.000 bedrijven gehuisvest. Inwoners uit de stad, de regio en daarbuiten vinden werk op onze bedrijventerreinen en campussen; ook steeds meer kenniswerkers. 

Op het moment van schrijven is de impact van de Coronacrisis nog zeer ongewis. De regio kan in ieder geval wel trots zijn op de hoge economische groei van de afgelopen jaren. Het aantal banen groeide op meerdere momenten vaak sneller dan in Eindhoven, en de werkloosheid halveerde. Een deel van het in de Peel aanwezige MKB is toeleverancier voor de grote multinationals en high tech maakindustrie. Helmond vormt daarbij de verbindende schakel: tussen de belangen in de overige Peelgemeenten en de agenda binnen Brainport. Innovatiehuis de Peel, opgericht om de technologische vernieuwingen beter te laten landen, moedigt ondernemers, overheden en kennisinstellingen aan samen te werken aan innovaties in de Peelregio. Dat daarnaast de thema’s Automotive (met als hotspot de Automotive Campus) en Food integraal deel uit maken van de brede Brainport-agenda is een belangrijk gegeven. Partners zoals de provincie Noord-Brabant en het Rijk onderschrijven het grote belang van Brainport als katalysator van de Nederlandse economie. 

Makers van de Toekomst

Ruim een kwart van de arbeidsplaatsen in Helmond bevindt zich in de industrie, die op grote schaal innoveert en nieuwe technieken toepast. De Slimme Maakindustrie kent waardevolle initiatieven zoals proeftuinen en fieldlabs, alles erop gericht om gezamenlijk effectief aan te haken bij de continue technologische groei. In welke economische tijd we ons ook begeven, de gemeente wil zoveel mogelijk een rode loperaanpak voor bedrijven. Dat houdt in dat we ondernemerschap in het MKB stimuleren en in het bijzonder de startende ondernemers. We hebben oog voor een gevarieerd aanbod van retailondernemers in het centrum. Goede relaties met bestaande bedrijven én het binnenhalen van nieuwe bedrijven zijn voor ons essentieel. De relatief jonge beroepsbevolking, de goede onderwijsinstellingen, de experimenteerlocaties en een aantrekkelijke woonomgeving met natuur, sport en cultuur dragen bij aan dat goede vestigings- en ondernemersklimaat. Daarnaast maakt de stad deel uit van dé kennishub van Nederland en één van de slimste regio’s ter wereld. In Helmond is werk voor zowel knappe koppen als gouden handjes. Helmond als stad van het denken en doen!