home » gemeenten »

Gemeente Helmond

Logo Gemeente Helmond

Weg op den Heuvel 35
5701 NV Helmond
Postbus 950
5700 AZ Helmond

Tel. 140 492

E-mail: gemeente@helmond.nl
Website: www.helmond.nl

Gemeente Helmond

Een energieke en ambitieuze stad 

Helmond is een nog steeds groeiende gemeente met circa 90.000 inwoners in de Brainport Regio te Zuidoost-Brabant. 

Centrumperspectief

In januari 2017 heeft de gemeenteraad het Centrumperspectief met grote meerderheid vastgesteld. In het Centrumperspectief worden de contouren van het stadshart in 2030 geschetst. We werken toe naar een levendig centrum waar mensen graag komen. Om te winkelen, uit eten te gaan, een bezoekje te brengen aan de bioscoop of het theater, of te gaan stappen. 

Helmondse bedrijventerreinen

Stichting Bedrijventerreinen Helmond is de parkmanagementorganisatie die als doel heeft de  Helmondse bedrijventerreinen en de daarop gevestigde ondernemers te stimuleren, coordineren en te optimaliseren.