home » gemeenten »

Gemeente Hengelo

Logo Gemeente Hengelo

Hazenweg 121
Postbus 18, 7550 AA Hengelo
Tel. (074) 245 96 69
Fax (074) 245 98 93
E-Mail: economie@hengelo.nl
Website: www.hengelo.nl

Hengelo is groot geworden door de industrie en groot gebleven door het vermogen op de juiste momenten ook te investeren in andere economische sectoren. Nog altijd beschikt Hengelo over een fantastisch economisch klimaat dat een grote aantrekkingskracht heeft op bedrijven, zowel lokaal, regionaal als internationaal. Samen met de centrale en goede bereikbare ligging en de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen biedt de stad het bedrijfsleven goede kansen.

Centrale ligging

Hengelo ligt aan de snelwegen A1 en A35, het Twentekanaal en het internationale spoorwegnet, op de as Amsterdam-Berlijn. Daarmee geldt Hengelo als het knooppunt van Twente. Niet alleen de fysieke bereikbaarheid van Hengelo is gunstig voor het bedrijfsleven. Ondernemers zijn ook voor elkaar bereikbaar en vormen samen netwerken voor kennisuitwisseling.

Bedrijvigheid in Hengelo

Hengelo is het kloppende hart van de economische regio Twente. Een grote variatie aan hoogwaardige industrieën die zich in Hengelo hebben gevestigd heeft er toe geleid dat Hengelo het middelpunt van de regio werd en tevens de stuwende kracht is van economische ontwikkelingen. Het mkb en de dienstensector zijn sterk vertegenwoordigd en er is een redelijk welvarende bevolking met een relatief hoog opleidingsniveau.. De stad heeft een divers aanbod van middelbare beroepsopleidingen, ondergebracht in het Regionaal Opleidingscentrum ROC van Twente.

Bedrijfslocaties

De gemeente heeft op de gunstige ligging ingespeeld door uitgebreide, goed bereikbare bedrijventerreinen aan te leggen. In en rondom Hengelo bevinden zich verschillende vestigingslocaties waarvan het bedrijvenpark Westermaat van 190 ha. op dit moment volop in ontwikkeling is. De deellocatie Westermaat Campus is onder regie van de gemeente nog in uitgifte. Bedrijventerrein ’t Oosterveld ligt aan de noordkant van Hengelo gunstig gelegen tussen de A1 en de doorgangsroute Oldenzaalsestraat. Uitgifte start in het voorjaar van 2009. Daarnaast ontwikkelt Hengelo samen met buurgemeente Borne aan de rand van beide gemeenten het bedrijventerrein Buren met als belangrijkste deellocatie De Veldkamp. Hart van Zuid, een boegbeeld project van de Netwerkstad Twente, is een bedrijventerrein dat nog in ontwikkeling is. Bedrijventerrein Twentekanaal Zuid wordt op dit moment gerevitaliseerd.