home » gemeenten »

Gemeente Hof van Twente

Logo Gemeente Hof van Twente

De Hofte 7, 7471 DK Goor
Postbus 48, 7490 AA Delden
Tel. (0547) 85 85 85
Fax (0547) 85 85 86
E-mail: info@hofvantwente.nl
Website: www.hofvantwente.nl

Hof van Twente bestaat uit de zes kernen Goor, Diepenheim, Markelo, Delden, Bentelo en Hengevelde. De gemeente ligt in het zuidwesten van Twente. Het is een ideale mix van stedelijk gebied, platteland en natuur. Gemeente Hof van Twente telt 35.000 inwoners, heeft ruim 2.500 bedrijven met 14.000 arbeidsplaatsen. Daarnaast beschikt ze over 200 ha. industrieterrein, verdeeld over de diverse kernen.

Recreatie en toerisme

De gemeente wordt gekenmerkt door een indrukwekkende afwisseling van stadjes, kleine kernen en oude buurtschappen. Uitgestrekte landgoederen, waaronder het beroemde Twickel in Delden en een groot aantal kastelen. rondom Diepenheim sieren de Hof. Gemeente Hof van Twente kent een rijke (cultuur)historie en een flinke dosis gastvrijheid. Deze kwaliteiten worden gebruikt voor de vele recreatiemogelijkheden.

Werken in Hof van Twente

Een breed aanbod aan werk is van levensbelang voor een gemeenschap. Hof van Twente juicht nieuwe ontwikkelingen toe en geeft bedrijven hiertoe ook de mogelijkheid. De gemeente Hof van Twente kent een relatief evenwichtige spreiding van werkgelegenheid over de verschillende economische sectoren. Gemeente Hof van Twente telt ruim 14.000 arbeidsplaatsen. Via uitbreiding met het bedrijventerrein Zenkeldamshoek in Goor (zie kader) wenst de gemeente een groter en gevarieerder arbeidsaanbod te creëren, waarbij de gemeente de ondernemers aanmoedigt zich te ontwikkelen. Daarnaast heeft iedere kern zijn eigen -kleinere- bedrijventerrein. Door de gunstige ligging van Hof van Twente aan de A1, het Twentekanaal en het spoor is Hof van Twente goed bereikbaar.

Ruimte voor landbouw en natuur

Landbouw vervult van oudsher een belangrijke rol in de gemeente Hof van Twente. Behalve de landbouwsector zullen ook nevenactiviteiten zoals recreatie en toerisme, natuur, water en andere functies een plaats moeten behouden. Om agrarische bedrijven alle kansen te bieden zich goed te ontwikkelen, heeft de gemeente bepaalde gebieden aangewezen waar de intensieve veehouderij zich verder kan ontwikkelen. Dit leidt tot verlichting voor de gebieden waar de natuur om voorrang vraagt. Verder steken gemeente en inwoners veel energie in het realiseren van projecten op het gebied van plattelandsontwikkeling.