home » gemeenten »

Gemeente Kampen

Logo Gemeente Kampen

Burg.Berghuisplein 1
Postbus 5009, 8260 GA Kampen
Tel (038) 339 29 99
Fax (038) 339 26 55
E-mail: info@kampen.nl
Website: www.kampen.nl

De gemeente Kampen maakt zich sterk voor een gezonde economische ontwikkeling. Als het om economische ontwikkeling gaat dan heeftgemeente Kampen toekomstperspectief. Onder meer door de aanleg vanop de stad toegesneden nieuwe industrieterreinen en het revitaliserenvan oudere terreinen.

Hierdoor wordt bestaande werkgelegenheid veiliggesteld en kunnen nieuwe arbeidsplaatsen worden gegenereerd. Daarnaast heeft Kampen een bezienswaardig cultureel erfgoed uit eenglorieus Hanzeverleden, een goed uitgerust winkelcentrum, een prachtignatuurlandschap en een aantrekkelijke woonomgeving. Kortom: uitnodigende vestigings- en verblijfscondities voor grote en kleine ondernemers.

Bedrijventerreinen

Het plaatselijke bedrijfsleven heeft de afgelopen jaren een gezonde ontwikkeling doorgemaakt. Groei van bedrijfsactiviteiten houdt ook in dat er vaker nieuwe huisvesting betrokken wordt. Voeg daar een verbetering van de ontsluiting over de weg (de rijksweg 50) en het water (de vaargeulen in de IJssel richting Ketelmeer en IJsselmeer) aan toe en er liggen bouwstenen om versneld nieuwe werkgelegenheid aan te trekken/ werklocaties aan te leggen. De gemeente Kampen heeft een nieuw bedrijventerrein in uitgifte, pal langs de rijksweg 50. Een aantrekkelijk bedrijvenpark waar kwaliteit, dienstverlening en duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Dit Bedrijven park Rijksweg 50 beslaat het gebied tussen de rijksweg N50 en het bestaande bedrijven terrein Haatland. Deze brede strook leent zich uitstekend als vestigingsplaats voor bedrijven. Zeker vanwege de aantrekkelijke presentatiemogelijkheid naar de rijksweg 50 en de daarmee samenhangende bereikbaarheid.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van Kampen over de weg is met de komst van de rijksweg 50 sterk verbeterd. De N50 sluit in het westen aan op de A6/7 en in het oosten op de A50/A28. Beide wegen worden zodoende met elkaar verbonden. Ze vormen belangrijke verbindingen, ook voor aansluiting met het Europese achterland. De centrale ligging in Midden en Oost-Nederland brengt bestemmingen in alle richtingen binnen bereik. Zowel de Randstad, het noorden en de oosterburen liggen relatief dichtbij.

De Hanzelijn

De Hanzespoorlijn is een nieuwe spoorverbinding tussen Lelystad en Zwolle, met een nieuw station in Kampen. Daarmee komt het noorden en noordoosten van Nederland in reistijd een stuk dichter bij de Randstad te liggen. In 2006 is met de uitvoering van het project begonnen en de bedoeling is dat uiterlijk in 2012 de ingebruikname van deze nieuwe verbinding plaatsvindt.