home » gemeenten »

Gemeente Meierijstad

Logo Gemeente Meierijstad

Stadhuisplein 1
5461KN Veghel

Tel. 14 0413

E-mail: info@meierijstad.nl
Website: www.meierijstad.nl

Gemeente Meierijstad

Meierijstad is een nieuwe gemeente sinds 1 januari 2017, door de samenvoeging van de gemeenten Schijndel, Sint Oedenrode en Veghel. In totaal telt Meierijstad zo’n 80.000 inwoners en qua oppervlakte is het met meer dan 185 m² de grootste gemeente van Brabant. Met meer dan 7.500 bedrijven en 44.000 banen is Meierijstad binnen Nederland een economische speler van belang. 

Meierijstad maakt zich sterk voor een gezonde lokale en regionale economie met voldoende werkgelegenheid met toonaangevende (inter)nationale bedrijven in food, feed, logistiek én het midden- en kleinbedrijf. Samen met AgriFood Capital behoort Meierijstad tot de trekpaarden van de Brabantse economie.

Platform Ondernemend Meierijstad

Het verenigd bedrijfsleven komt samen in het Platform Ondernemend Meierijstad , een samenwerkingsverband van het georganiseerde Veghelse bedrijfsleven, Schijndel en Sint-Oedenrode dat in totaal 900 bedrijven met ruim 27.000 werknemers binnen de gemeentegrenzen vertegenwoordigt. Daarnaast beschikt de gemeente Meierijstad over ruim 13 bedrijventerreinen, waarvan 6 in Veghel, 3 in Schijndel, 2 in Sint-Oedenrode en 1 in Erp.

Ondernemers Onderwijs Overheid

Meierijstad heeft een sterk netwerk bestaande uit ondernemers, onderwijs en overheid. Een mooi voorbeeld hiervan is AgriFood Capital. Dit is een economisch samenwerkingsverband van 21 gemeenten, het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen in Noord-Oost Brabant. Binnen AgriFood Capital wordt samen gewerkt aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken rondom duurzaamheid, voeding en gezondheid. De ondernemersgeest in Meierijstad maakte kleine bedrijven groot en trok nieuwe bedrijven aan. Voorbeelden zijn Agrifirm, DMV Friesland Campina, Hutten Catering, Jumbo, Maison van den Boer, Mars, Sligro, Udea en Van den Bosch Transport, Koninklijke Arend.

Bereikbaarheid en veiligheid

Een veilige leefomgeving is voor iedereen belangrijk, ook op bedrijventerreinen. Hierbij kiest Meierijstad voor een integrale benadering. Alle bedrijventerreinen in de gemeente Meierijstad zijn voorzien van camerabeveiliging. Overlastsituaties, criminaliteit en verkeersonveiligheid worden in samenwerking tussen politie, brandweer, gemeente en ondernemers aangepakt.

Meierijstad streeft naar optimale bereikbaarheid en verkeersveiligheid. De bedrijventerreinen bevinden zich op het knooppunt van belangrijke verbindingswegen. De A50 en de verbrede N279 en de Zuid-Willemsvaart zijn belangrijke verkeersaders die Meierijstad goed bereikbaar maken. De bedrijventerreinen bereikbaar houden en de verder optimaliseren is van groot belang voor huidige ondernemers en het aantrekken van nieuwe bedrijven en werknemers.

Door snelle OV verbindingen tussen Eindhoven en Den Bosch is Meierijstad ook per bus goed bereikbaar. De overslag van goederen van en naar de Zuid-Willemsvaart kan eenvoudig plaatsvinden bij de Inland Terminal Veghel. Zo is Meierijstad zowel via de weg, het water en de lucht snel bereikbaar.

Aantrekkelijke omgeving

De gemeente Meierijstad is een aantrekkelijke, duurzame en gezonde omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Er is een goede balans tussen wonen, werken en leven. De behoefte van woningzoekenden is uitgangspunt bij het formuleren van lokaal woningbouwbeleid. Er zijn op dit moment verschillende nieuwbouwprojecten, zoals Veghels Buiten, Rooise Gaard en Bolst in Erp. Meierijstad vormt daarnaast een toeristische schakel tussen Het Groene Woud en De Maashorst. Zowel in het buitengebied, maar ook in en dicht bij de woongebieden zijn er volop mogelijkheden tot recreatie voor jong en oud. De winkelgebieden zijn in combinatie met horeca en recreatie & toerisme aantrekkelijk, divers en levendig.

Een goede relatie met ondernemers

Meierijstad vindt een goede relatie met ondernemers heel belangrijk. Om die reden zijn er 5 accountmanagers actief. Iedere accountmanager heeft zijn specifieke aandachtsgebied qua sector en werkgebied. Zij zijn het eerste aanspreekpunt van de gemeente voor alle ondernemers en schakelen, waar nodig, binnen de gemeentelijke organisatie. De accountmanagers denken mee over het vestigen in Meierijstad, maar ook over de groeimogelijkheden en innovatieve ontwikkelingen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een uitgangspunt. Ze hebben kennis van het gebied en het bedrijfsleven en de regelgeving binnen de gemeente. U kunt de accountmanagers bereiken via bedrijven@meierijstad.nl

Accountmanagers gemeente Meierijstad

Van links naar rechts de accountmanagers bedrijven: Ellen Dange, Otto Sanders, Nancy van Krieken en Marc de Bie.