home » gemeenten »

Gemeente Nijmegen

Logo Gemeente Nijmegen

Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Tel. 14024

E-mail: gemeente@nijmegen.nl
Website: www.nijmegen.nl

De ligging aan de rivier tussen heuvels, hei, polders en bossen maakt Nijmegen al ruim 2000 jaar een aantrekkelijke vestigingsplaats. Nijmegen is een open, gastvrije, internationale stad, die ondernemers, bezoekers en bewoners veel te bieden heeft. Een stad die haar verleden koestert en hard werkt aan een toekomst waarin kennis, technologie en gezondheid centraal staan.

Samenwerkingen

Om sterker te staan in het internationale spelersveld is bundeling van krachten nodig. Dat vraagt focus op deelgebieden waar de regio Nijmegen sterk in is. En samenwerking in strategische projecten. Daarvoor is de Economische Raad Nijmegen (ERN) opgericht en werkt de gemeente Nijmegen samen met 19 andere gemeenten in het samenwerkingsverband De Stadsregio Arnhem Nijmegen.

Bedrijfskavels Nijmegen

De gemeente Nijmegen wil anders omgaan met bedrijventerreinen. Bijvoorbeeld door kavels op een andere manier uit te geven en door zuiniger om te gaan met de ruimte die er is. Daarbij is de relatie tussen economische ontwikkeling aan de ene kant en de behoefte van de beroepsbevolking aan de andere kant, belangrijk.

Mercuriuspark

Door de herindeling van het gebied, ten zuiden van de nieuwe stadsbrug, ontstaat een nieuw bedrijventerrein genaamd Mercuriuspark. Het Mercuriuspark is door haar gunstige ligging en goede ontsluitingsmogelijkheden aan deze nieuwe stads-as een meer dan interessante locatie voor een breed scala aan bedrijvigheid.

Een deel van het Mercuriuspark krijgt een parkachtige uitstraling, waar een divers aanbod aan representatieve bedrijfsgebouwen wordt gerealiseerd. Door de diversiteit aan bedrijfskavels qua omvang en ligging alsmede door de toekomstige bestemmingsmogelijkheden, worden er geen vaste grondprijzen gehanteerd.

Bijsterhuizen

Bedrijventerrein Bijsterhuizen ligt strategisch tussen Nijmegen en Wijchen, pal aan de A73 en A326. Bijsterhuizen is met 160 hectare bedrijventerrein op dit moment beeldbepalend in het bedrijventerreinenaanbod van de samenwerkende gemeenten Wijchen en Nijmegen. Het terrein is wat betreft oppervlakte het grootste bedrijventerrein in de provincie Gelderland.

Novio Tech Campus

Novio Tech Campus in Nijmegen is 95 hectare groot en heeft met bedrijven als NXP en Heinz Innovation Center internationale betekenis. Op Novio Tech Campus staat ook het gebouw 52 Degrees, een internationaal onderzoeks- en ontwikkelingscentrum voor halfgeleiders/ chip industrie en de medische technologie.

Heijendaal

Op de Nijmeegse campus Heijendaal worden hoogwaardige bedrijfsgebouwen ontwikkeld met ruimten en faciliteiten voor kleine en grotere kennisintensieve bedrijven, waaronder kennis spin offs. Op deze locatie organiseert Mercator Incubator Nijmegen regelmatig informatieve bijeenkomsten en andere activiteiten, ter bevordering van kennis spin offs en interactie tussen science en business. In de afgelopen jaren zijn vanuit de Nijmeegse universiteit meer dan 300 bedrijven gestart.

De Grift

Het jongste bedrijventerrein vanuit het perspectief van de gemeente Nijmegen is De Grift. De Grift omvat het voormalige industrieterrein Oosterhout, De Rietgraaf en de strook aan weerszijden van de Stationsstraat. Het totale gebied is 71,5 hectare netto.

Zorg en Gezondheid

Het cluster van bedrijven en instituten rond de Radboud Universiteit en het UMC kent de noodzaak van het vertalen van kennis naar patiëntenzorg. Op één relatief kleine campus zijn topfaciliteiten aanwezig voor het hele proces van fundamenteel, moleculair onderzoek tot en met het doorontwikkelen van klinisch geteste producten. De Radboud Universiteit en het UMC stellen hun gespecialiseerde laboratoria en unieke hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten ook open voor het bedrijfsleven. Zo kan nieuw verworven kennis ook door het MKB worden toegepast en vermarkt. De Stichting Health Valley speelt een belangrijke rol in de ontwikkelingen op het gebied van zorg en innovatie in Nijmegen.

Technologische stad

Nijmegen is ook sterk op technologisch gebied. Zo zijn in de regio Nijmegen naast NXP nog tientallen toonaangevende bedrijven in de halfgeleiderindustrie te vinden, van chipdesign tot ontwikkeling van systeemapplicaties. Ze bedienen een wereldwijde klantenkring op het gebied van automotive, entertainment, identificatietechnologie en consumentenelektronica.