home » gemeenten »

Gemeente Oisterwijk

Logo Gemeente Oisterwijk

De Lind 44
Postbus 10101
5060 GA Oisterwijk
Tel.(013) 529 13 11

E-mail: gemeente@oisterwijk.nl
Website: www.oisterwijk.nl

Bent u een ondernemer uit de gemeente Oisterwijk en heeft u vragen, knelpunten en/of initiatieven die u graag bespreekbaar wilt maken? Lees dan het interview met Pieternel Bakker, Accountmanager Ondernemers.

Oisterwijk, Parel in ’t groen:

goed voor bewoners, bedrijven en bezoekers!

 

Ondernemend Oisterwijk

Gemeente Oisterwijk bestaat uit de kernen Heukelom, Moergestel en Oisterwijk. In de gemeente zijn 2.839 ondernemingen gevestigd (bron: LISA 1 januari 2017). Wanneer dit wordt afgezet tegen de beroepsbevolking blijkt dit aantal bovengemiddeld ten opzichte van de regio en Nederland. Vergeleken met gemeenten met een vergelijkbaar inwonertal (26.000 inwoners) heeft Oisterwijk zelfs het meeste aantal ondernemingen per persoon in de beroepsbevolking. Het aandeel exporterende bedrijven is verhoudingsgewijs hoog ten opzichte van het Nederlands gemiddelde. We kunnen dus met recht spreken van Ondernemend Oisterwijk

Goed ondernemersklimaat 

Ondernemers roemen het prettige ondernemers- en verblijfsklimaat in de gemeente. Het top vrijetijds- en woonklimaat werkt het ondernemerschap en een florerende lokale economie in de hand. We merken dat de kwaliteit van de leefomgeving een steeds belangrijkere vestigingsfactor voor bedrijven wordt. Ook in Oisterwijk is dit zichtbaar met diverse topondernemers werkzaam in de hele regio woonachtig binnen de gemeentegrenzen. Er wordt volop samengewerkt in diverse ondernemersverenigingen met goede onderlinge contacten. Oisterwijkse ondernemers zijn bovendien sociaal-maatschappelijk betrokken ondernemers met grote lokale en regionale binding. 

In de gemeente Oisterwijk zijn 4 bedrijventerreinen. De Sonman en Stokeind in Moergestel en Laarakkers en Kerkhoven in Oisterwijk. De totale oppervlakte is 135 hectare.

Veel prijswinnaars

Het bedrijfsleven in de gemeente heeft het vermogen om  onderscheidend en innovatief te zijn in haar vak. Zo zijn er diverse prijswinnaars onder onze ondernemers: beste dancefestival van Nederland 2015 (Intents Festival), winnaar van de Cafetaria Top 100 2016-2017 (Eethuys De Lind), 3e plaats in de Café Top 100 2015-2016 en provincie winnaar in Brabant (Eetcafe De Tijd), winnaar Koning Willem I prijs 2016, beter bekend als de Oscars van het bedrijfsleven (Tobroco), beste crowdfundplatform van Nederland 2017 (Collin Crowd Fund), score van 8,5 in de AD koffietest 2016 + 12e plaats landelijk en op de 1e plaats van Brabant (koffiebranderij Rozema & van Schijndel). Andere bekende namen in Ondernemend Oisterwijk zijn Meester Patissier en Meester Boulanger Robèrt van Beckhoven en schoenenontwerper en-maker Floris van Bommel. 

Oisterwijk, Parel in ’t groen

Oisterwijk kreeg haar stadsrechten meer dan 800 jaar geleden, maar in de historische kern ervaar je een opvallende combinatie van dat authentieke dorpse met een ondernemende stedelijkheid. Gezellige pareltjes als de eeuwenoude Linde achter het raadhuis, het Trouwlaantje of het oudste huis van Oisterwijk worden afgewisseld met mooie winkels met exclusieve merken en monumentale panden. Ook vinden steeds meer buitenlandse toeristen hun weg naar Oisterwijk, juist vanwege die unieke mix van dorpse gezelligheid, prachtige natuurgebieden (Oisterwijkse Bossen & Vennen en Kampina) en een stads winkelaanbod. Vul dat aan met een aantal opvallende ondernemers en schitterende locaties en je kunt met recht over een parel spreken.