home » gemeenten »

Gemeente Oldenzaal

Logo Gemeente Oldenzaal

Ganzenmarkt 1
Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal
Tel. (0541) 58 81 11
Fax (0541) 51 17 63
E-mail: info@oldenzaal.nl
Website: www.oldenzaal.nl

Oldenzaal wordt gekenmerkt door een relatief sterke economische groei. De stad behoort zelfs tot de landelijke top qua economische groei. Deze groei wordt gestimuleerd door de ligging aan de internationale autosnelweg A1/E30 van Amsterdam naar Berlijn, maar ook door de interne bedrijvensamenhang.

Oldenzaal is dus een stad met een toonaangevende positie in Twente en daarbuiten. Oldenzaalse bedrijven zijn actief in belangrijke takken van de economie, zoals de bouw, de installatietechniek, de voedingsindustrie, financieel advies en met name het transportwezen. De bloei van het transportwezen in Oldenzaal is overduidelijk. In de stad zijn veel grote transportbedrijven te vinden.

Mooi wonen

Met ongeveer 32.000 inwoners is Oldenzaal geen grote stad. Oldenzaal heeft een historisch centrum maar ook kent de stad ruim opgezette woonwijken met veel groen. In de binnenstad worden grote plannen gerealiseerd. Neem nu Oldenzaal Centraal. Dat is een 40 hectare groot gebied rondom het station waarin ook een verouderd bedrijfsterrein is gelegen. De voorgestane ontwikkeling past en versterkt de groene en vriendelijke uitstraling van de stad. Verschillende beeldbepalende panden zullen in het geheel worden opgenomen..

Uitstekende ligging

Ook bij de ontwikkeling van bedrijfsterreinen is kwaliteit belangrijk. De nieuwe bedrijfsterreinen gelegen aan de A1 zijn daar voorbeelden van. De terreinen zijn ontwikkeld om bedrijven nieuwe bewegingsmogelijkheden te geven in een natuurlijke omgeving, om verder te kunnen groeien in een moderne en kwalitatief hoogwaardige omgeving. De Oldenzaalse economische motor draait op volle toeren. Het aantal bedrijven en de daarmee gepaard gaande werkgelegenheid nemen nog steeds toe. Met ruim 19.000 arbeidsplaatsen heeft Oldenzaal een belangrijk aandeel in de werkgelegenheid van Twente.