home » gemeenten »

Gemeente Olst-Wijhe

Logo Gemeente Olst-Wijhe

Locatie Olst: Kon. Wilhelminastraat 1
Locatie Wijhe: Oranjelaan 5
Postbus 16, 8120 AA Olst
Tel. (0570) 56 80 80
E-mail: gemeente@olst-wijhe.nl
Website: www.olst-wijhe.nl

De gemeente Olst-Wijhe ligt aan de IJssel tussen Zwolle en Deventer en is zowel over land (wegen en spoor) als over water goed bereikbaar. Naast de gezelligheid van de dorpen wordt de gemeente gekenmerkt door een afwisselend landschap. De IJssel met haar uiterwaarden, natuurgebieden, bossen, landgoederen en weilanden zorgen voor grote afwisseling in het gebied. De gemeente is dan ook erg aantrekkelijk voor fietsers, wandelaars, watersporters en natuurliefhebbers.

Gelet op deze aantrekkelijke leefomgeving en de economische ontwikkelingen streeft de gemeente naar de bouw van 500 nieuwe woningen in de komende jaren. Het betreft verschillende soorten woningen die geschikt zijn voor alle doelgroepen.

Werken en bedrijventerreinen

Van oudsher is de vleesverwerkende industrie sterk vertegenwoordigd in de gemeente. Bedrijven zoals Stegeman en Grolleman zijn nog steeds in deze sector actief. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze sector een belangrijke rol vervult als het gaat om de werkgelegenheid. Andere sectoren die voor veel werkgelegen heid zorgen zijn landbouw en chemische industrie. Veel van deze bedrijven zijn gevestigd op de bedrijventerreinen in Wijhe (de Enk) en in Olst (de Meente). In Wesepe is niet echt sprake van een aaneengesloten bedrijventerrein, maar zijn er op een aantal plaatsen wat grotere bedrijfslocaties aanwezig.

Ten behoeve van de werkgelegenheid en de economische ontwikkeling streeft de gemeente naar de ontwikkeling van 25 ha. verspreid over drie locaties. De gemeente is druk bezig met het bestemmingsplan Noordmanshoek. Dit terrein van ca. 10 ha. ligt ten noorden van Wijhe en wordt bestemd voor bedrijven met een hogere milieucategorie. Naast Noordmanshoek is de gemeente plannen aan het maken om een bedrijventerrein bij Wesepe te ontwikkelen. Door de omlegging van de Oude Raalterweg (N348) ontstaat er een goede verbinding met de A1, Deventer en Raalte. De derde locatie voor nieuw bedrijventerrein is de Meente in Olst. Dit betreft een uitbreiding van het huidige terrein.