home » gemeenten »

Gemeente Oosterhout

Logo Gemeente Oosterhout

Slotjesveld 1
Postbus 10150
4900 GB Oosterhout

Tel. 14 0162
E-Mail: ez@oosterhout.nl
Website: www.oosterhout.nl

Bedrijfscontactfunctionaris:
Mevrouw Gwen van Mook
Tel. (0162) 48 91 68
E-mail: ez@oosterhout.nl

Oosterhout is een bruisende stad vol ambitie. De stad onderscheidt zich door haar uitstekende geografische ligging, strategisch tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen en de trimodale ontsluiting.

De gemeente Oosterhout telt bijna 55.000 inwoners en ruim 24.000 woningen. Er is bovendien volop werkgelegenheid, in diverse economische sectoren. Er zijn ca. 4.500 bedrijven waar in totaal ruim 26.000 mensen werkzaam zijn. Oosterhout is sterk op het gebied van logistiek en distributie, Zakelijke dienstverlening, voeding, betonindustrie, metaal, elektrotechniek en ICT. Voor logistiek wordt samen opgetrokken binnen CONNECTED West-Brabant.

Oosterhoutse bedrijventerreinen

Oosterhout heeft vijf grote en een aantal kleinere bedrijventerreinen, met een totaal oppervlakte van meer dan 750 hectare. Deze bedrijventerreinen profiteren van een gunstige ligging tussen A27, A59 en het Wilhelminakanaal. Het grootste bedrijventerrein, Weststad, is voorzien van ontsluiting via goederenspoor. Ook voor de kantorenlocaties Europark, Hoevestein en Beneluxweg geldt dat zij gunstig zijn gelegen in het hart van de Benelux.

Door de ligging aan het Wilhelminakanaal is de aan- en afvoer van grondstoffen en goederen via het water optimaal. Oosterhout beschikt over twee openbare laad- en loskades op twee verschillende bedrijventerreinen (Weststad en Vijf Eiken) alsmede een particuliere laad- en loskade. Diverse bedrijven zijn aan het water gevestigd en maken gebruik van deze transportmogelijkheid. Oosterhout kan klasse V-schepen ontvangen. Hierdoor staat Oosterhout in verbinding met een belangrijk onderdeel in de vaarroute van Rotterdam naar Antwerpen.

Uitbreiding

 In 2017 / 18 loopt de procedure van het bestemmingsplan voor de aanleg van het nieuwe bedrijventerrein Everdenberg Oost.

Daarna start de verkoop van de kavels en worden voorbereidingen getroffen voor de aanleg van het nieuwe bedrijventerrein Everdenberg Oost. Dit bedrijventerrein heeft straks ruim 16 ha uitgeefbare grond. Er worden kavels verkocht van diverse omvang. De maximale omvang is 5 hectare. De verkaveling is flexibel, in overleg met de bedrijven die zich willen vestigen wordt gezocht naar de meest optimale inpassing. Er komt ook  een aantal woon-werkkavels aan de Heikantsestraat.


Het nieuwe bedrijventerrein krijgt een duurzaam karakter. Deze duurzaamheid kenmerkt zich door de landelijke inpassing in de bestaande omgeving en mogelijk  ook door te werken met  duurzame energievoorzieningen. Met de reconstructie van de aansluiting van de N629 op de A27 wordt het nieuwe bedrijventerrein goed ontsloten.


Voor bedrijventerrein Everdenberg Oost bieden we bedrijven de gelegenheid om nu een kavel te kopen en daarbij meteen grond te reserveren voor toekomstige uitbreiding. Ook wordt mogelijk een vorm van huur of huurkoop aangeboden en worden er turnkey aanbiedingen gedaan.  
Tevens heeft de gemeente Oosterhout nog enkele losse kavels beschikbaar variërend van 1500 – 6500 m2.

Contact met de gemeente Oosterhout
U kunt terecht bij mevrouw Gwen van Mook (bedrijfscontactfunctionaris), tel. (0162) 48 91 68, per mail: ez@oosterhout.nl