home » gemeenten »

Gemeente Oss

Logo Gemeente Oss

Raadhuislaan 2
Postbus 5, 5340 BA Oss
Tel: (0412) 62 97 98
Fax: (0412) 64 20 13
E-mail: gemeente@oss.nl
Website: www.oss.nl

Oss heeft een sterke historie als bedrijvenstad. Die ‘bedrijvigheid van huis uit’ is ook anno 2015 nog steeds de kracht van de Osse economie. Vitale bedrijven bieden gevarieerde werkgelegenheid aan 40.000 mensen uit Oss en de regio.

Energiek ondernemerschap én een uitstekende infrastructuur maken Oss tot een aantrekkelijke vestigingsplaats. Door de strategische ligging in Nederland en de perfecte ontsluiting naar nationale en internationale economische centra geldt Oss als een hoogwaardige vestigingslocatie.

Multimodaal

Vervoer over weg, water én spoor zijn alle drie mogelijk binnen de gemeentegrenzen. Daar pakken bedrijven in Oss aan de ene kant het voordeel van snelle toevoer van mensen en producten; aan de andere kant het voordeel van een fijnmazige distributie naar – niet alleen het Brabantse en Limburgse achterland - maar ook naar het buitenland. Met Duitsland als stip op één.

Oss biedt voor nagenoeg elk type bedrijf een passende locatie, variërend van zware industrie, transport- en logistieke dienstverleners, lichte ambachtelijke bedrijven, bedrijfsverzamelgebouwen, detailhandel, horeca en kantoren tot combinaties van wonen en werken. MKB en grote ondernemingen kunnen terecht op de industrieterreinen Vorstengrafdonk, Elzenburg, De Geer, Danenhoef, Moleneind en Landweer.

Bedrijventerreinen Oss

Wilt u informatie over het vestigen op één van onderstaande bedrijventerreinen? Neem dan contact op met de afdeling ondernemerszaken.

Tel: 14 0412
E-mail: ondernemerszaken@oss.nl

Bedrijventerrein Vorstengrafdonk

Bedrijventerrein Vorstengrafdonk, pal aan de snelweg A50/A59, heeft nog ruim 40 ha terrein te bieden, bedoeld voor ondernemers die met hun bedrijf iets toevoegen aan economie en werkgelegenheid voor Oss en de regio.

Nu steeds meer bedrijven zich op Vorstengrafdonk vestigen, wordt het een visitekaartje bij uitstek van bedrijvig Oss: een kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein met goed parkmanagement en uitstekende aan- en afvoermogelijkheden via weg (A50/59), water (klasse 5 vaarwater) en spoor. Ook op industrieterrein Elzenburg kunnen bedrijven nog terecht. Dit natte bedrijventerrein ligt aan de haven van Oss met een directe verbinding naar de Maas.

Vorstengrafdonk (Bedrijvenpark A50/A59)

Kenmerken
 • netto 70 ha
 • kavelgrootte vanaf 3000 m2
 • directe aansluiting op A50/A59

Bedrijventerrein de Geer

Op een steenworp afstand - op bedrijventerrein De Geer - is nog zo’n 12 ha bedrijfsgrond beschikbaar, amper een halve kilometer van haven en goederenspoor. Met als extra mogelijkheid gebruik te maken van verlading van en naar containerschepen via de Osse Overslag Centrale. Ontsluiting van Elzenburg richting snelweg A50/ A59 gaat via de N329. Na ombouw naar ‘Weg van de Toekomst’ met vier rijstroken binnenkort een nog snellere verbinding met het nationale wegennet.

De Geer Zuid en Oost

Kenmerken
 • netto 25 ha
 • kavelgrootte vanaf 2000 m2
 • gemengde bedrijvigheid
 • aansluiting op A50/A59

Overige bedrijventerreinen

Piekenhoef

Kenmerken
 • netto 7,5 ha
 • kavelgrootte ca. 1000 m2
 • mil.cat. 1 en 2; verplichte combinatie van woning en bedrijfsruimte

De Bulk- fase 2

Kenmerken
 • netto 7 ha
 • kavelgrootte vanaf 1500 tot 2500 m2
 • gemengd bedrijventerrein

Danenhoef Oost

Kenmerken
 • netto 7 ha
 • kavelgrootte vanaf 1500 tot 2500 m2
 • gemengd bedrijventerrein

Pivot Park

Wereldwijd is de economie in transitie. De ‘traditionele’ productiebedrijven zijn onvoldoende toekomstvast. Ook aan Oss is dat niet voorbij gegaan. Meest gevoelige klap is het banenverlies bij farmabedrijf MSD. Maar Oss zou Oss niet zijn als het daar ook niet kansen in ziet. Met steun van overheid en Brabantse Ontwikkeling Maatschappij is het Life Sciences Park (LSP) in maart 2012 gestart: een cluster van farmaceutische ontwikkelingsbedrijven die kennis en kunde behouden voor Oss en de regio. Sinds november 2012 heeft Life Sciences Park een nieuwe naam: Pivot Park. Pivot Park heeft unieke faciliteiten op één locatie die het hele traject van ontdekken en ontwikkelen van medicijnen ondersteunt. 

Pivot betekent spil of draaipunt; iets of iemand waar alles om draait. Dat is precies de rol die Pivot Park graag wil vervullen voor een diverse groep van dynamische life sciences bedrijven. Het park biedt namelijk ruimte, samenwerking en groeimogelijkheden aan nieuwe en bestaande ondernemers en is daarmee een belangrijke spil geworden in de life sciences.

De Kracht van Oss

Een ander initiatief, geboren uit de economische achteruitgang, is De Kracht van Oss, opgezet door Rabobank, ondernemersverenigingen, Kamer van Koophandel en gemeente. Samenwerken en verbinden is hun motto. Vrij vertaald: ondernemers en bedrijven zoeken elkaar op en bekijken of ze samen ideeën kunnen uitwerken die iets toevoegen aan de bedrijvigheid in Oss.

Voorbeelden zijn er al: het Logistiek Platform Oss heeft een stevige start gemaakt door een mini-congres van Nederland Distributieland naar Oss te halen en zo de lokale potentie landelijk voor het voetlicht te brengen. Dat was een geweldig succes! Grafische en verpakkingsbedrijven volgen dit spoor en onderzoeken waar ze elkaar aanvullen om nieuwe bedrijvigheid - en dus werk - richting Oss te brengen.

Hebben en houden

Oss blijft bij uitstek een gemeente waar het goed ondernemen is. Oss denkt constructief mee met het bedrijfsleven en betrekt hen als vaste adviseurs bij het maken van plannen. Het kent een transparant en ondernemersvriendelijk huisvestingsbeleid voor bedrijven, bedoeld om beperkte ruimte maximaal te benutten en ontwikkeling van bedrijven goed te faciliteren.

Ook beschikt Oss over goed opgeleid en gemotiveerd personeel. Het doel is duidelijk: economie en werkgelegenheid zijn gebaat bij vitale, kwalitatief goede bedrijventerreinen, bestaand én nieuw. Versterking van de economische structuur, waardevaste investeringen en kwaliteit op bedrijventerreinen hebben en houden, dat is waar Oss al jarenlang op inzet.