home » gemeenten »

Gemeente Rijssen-Holten

Logo Gemeente Rijssen-Holten

Schild 1
Postbus 244, 7460 AE Rijssen
Tel. (0548) 85 48 54
Fax (0548) 85 48 55
E-mail: gemeente@rijssen-holten.nl
Website: www.rijssen-holten.nl

Rijssen-Holten is een middelgrote gemeente met ca. 36.000 inwoners en 2 belangrijke kernen: Rijssen en Holten. De gemeente ligt op de grens van Salland en Twente en is daarmee een verbindende schakel tussen de 2 delen van de provincie Overijssel. De gemeente Rijssen is vanoudsher gericht op handel en nijverheid, binnen de gemeente Holten is, onder meer door de in de gemeente gelegen Holterberg, recreatie en toerisme een belangrijke economische factor.

Bereikbaarheid

De gemeente is zeer goed bereikbaar vanwege de ligging aan de A1, de hoofdtransportroute. Deze snelweg wordt ook wel gezien als de hoofdverbinding Amsterdam-Berlijn. Ook per openbaar vervoer is de gemeente goed bereikbaar. Zowel de kern Holten als de kern Rijssen hebben een NS station. In Rijssen wordt op dit moment een groot project ter verbetering van de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen uitgevoerd.

Bedrijventerreinen

De gemeente doet regelmatig onderzoek naar de aanwezige bedrijven op de bedrijventerreinen, de werkgelegenheid en de behoeften van bedrijven aan nieuwe bedrijventerreinen. Op basis van de gegevens die uit de onderzoeken naar voren zijn gekomen werkt het gemeentebestuur aan het optimaliseren van de omstandigheden voor de lokale ondernemers. Dit betekent dat gestreefd wordt naar het verbeteren van de bestaande bedrijventerreinen en de aanleg van nieuwe terreinen.

De behoefte aan nieuwe terreinen

Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat de gemeente, om in de lokale behoefte (dus voor de eigen ondernemers) te kunnen voorzien, nieuw terrein nodig heeft. Doordat in het streekplan om de kern Rijssen contouren zijn gelegd die uitbreiding van de bestaande terreinen onmogelijk maken moet de behoefte op andere plekken worden gevonden. Een deel van deze behoefte zal worden ingevuld door samen met de buurgemeente Wierden een terrein te ontwikkelen tussen Enter en Rijssen. Een oppervlakte van ongeveer 17 ha. kan gevonden worden in de uitbreiding van het terrein Vletgaarsmaten. Voor de resterende behoefte worden locaties nabij Holten onderzocht.

Bestaande bedrijventerreinen

In de gemeente liggen meerdere bedrijventerreinen en 2 kantoorlocaties. Het merendeel van de bedrijventerreinen behoort bij de kern Rijssen. De totale oppervlakte aan bedrijventerrein, inclusief wegen, waterlopen en groenvoorzieningen, is ca. 330 ha.