home » gemeenten »

Gemeente Roosendaal

Logo Gemeente Roosendaal

Stadserf 1
Postbus 5000, 4700 KA Roosendaal
Tel. 140165

E-Mail: info@roosendaal.nl
Website: www.roosendaal.nl

Roosendaal is met 77.000 inwoners de tweede stad van West-Brabant. Zowel voor bedrijven als voor inwoners is Roosendaal ideaal gelegen, centraal tussen de Randstad, Vlaanderen, Zeeland en de rest van Brabant. Een ondernemende stad met een ideaal vestigingsklimaat en een prima voorzieningenniveau, in het hart van de logistieke hotspot West-Brabant. Een stad die ondernemers met open armen ontvangt.

Logistiek, zorg, stedelijke economie

Ons economisch beleid in Roosendaal focust de komende periode op innovatie, verbindingen tussen bedrijven en kennisinstellingen, een uitstekend lokaal en regionaal vestigingsklimaat en een sterke arbeidsmarkt. We richten ons daarbij vooral op de sectoren logistiek, zorg en stedelijke economie (detailhandel). Sectoren waar Roosendaal van oudsher sterk in is en waar ruimte is voor innovatie en groei.

Logistieke hotspot

De ligging van Roosendaal tussen de wereldhavens van Rotterdam en Antwerpen, direct aan de A58 en de A17, is een uitstekende uitgangspositie voor logistieke bedrijven. De multimodale faciliteiten van Roosendaal (weg, spoor, water, pijpleiding) zijn voor veel bedrijven een belangrijke vestigingsvoorwaarde. Niet alleen transportbedrijven, maar ook aanverwante bedrijven zoals industrie, op- en omslagbedrijven, magazijnfuncties, logistieke adviseurs en softwareontwikkelaars.

De gunstige ligging van Roosendaal zien we terug in de toename van het aantal logistieke bedrijven op bedrijventerreinen Borchwerf I en II in Roosendaal. Na de recente komst van Primark zal ook het Duitse Lidl zijn internationale distributiecentrum in Roosendaal openen. Daarnaast biedt het voormalige Philipsterrein op bedrijventerrein Majoppeveld nog 21 ha. aan ruimte voor logitstiek. Kijk voor meer informatie hierover op: www.campusa58.nl

Logistiek Platform

Het gaat goed op logistiek gebied in Roosendaal, maar het kan nog beter. Daarom hebben Roosendaalse bedrijven op het gebied van logistiek, transport en industrie de handen ineen geslagen en het samenwerkingsverband Logistiek Platform Roosendaal opgericht. Doel van het platform is het versterken van de lokale en bovenlokale slagkracht van de logistieke sector in Roosendaal. Het platform is een belangrijke gespreks- en samenwerkingspartner van de gemeente en het (beroeps)onderwijs.

Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen zijn een belangrijke pijler onder de Roosendaalse economie en daarmee onder de werkgelegenheid (ca. 40% van de totale werkgelegendheid). Om bedrijven te huisvesten biedt Roosendaal een breed en gevarieerd aanbod aan kevaels op bedrijventerreinen Majoppeveld, Borchwerf I en II.

Borchwerf  II
Bedrijventerrein Borchwerf II is gemakkelijk te bereiken via de verkeersrustige snelweg A17 en beschikt over directe aansluitingen op internationale transportstromen via de havens van Antwerpen, Rotterdam en Moerdijk. Op Borchwerf II zijn nog diverse kavels beschikbaar waaronder kantoorvilla's op de zichtlocatie langs de A17. Waar mogelijk denkt Borchwerf graag met ondernemers mee over maatwerk bij de aankoop van een kavel.

Majoppeveld en Borchwerf  I
Bedrijventerrein Majoppeveld is ruim 200 ha. groot. Majoppeveld is gelegen aan de noordoostkant van Roosendaal en wordt doorsneden door de A58. Majoppeveld-Noord ligt ten noorden van de A58, het gedeelte ten zuiden van de A58 staat bekend als Majoppeveld-Zuid.

Borchwerf I is een multimodaal ontsloten bedrijventerrein aan de A17 en de N268. Het bedrijventerrein grenst aan de zuidwestzijde aan het NS-spooremplacement dat met de verschillende spoorlijnen verbonden is met het (inter)nationale spoorwegnet. De Roosendaalse Vliet vormt  de directe waterontsluiting richting de grote Zeeuwse en Zuid-Hollandse wateren en de mainsports Rotterdam en Antwerpen. De Vliet is bevaarbaar voor schepen tot 1.350 ton (vaarklasse IV). Ook is Borchwerf I gekoppeld aan de buisleidingstraat tussen Rotterdam en Antwerpen.

Zowel op Borchwerf I als op Majoppeveld zijn nog verschillende kavels te koop. Neem voor meer informatie contact op met accountmanger bedrijven Willemijn van den Eijnden via w.van.den.eijnden@roosendaal.nl

Zorginnovatie

Vele zorgorganisaties kiezen Roosendaal als vestigingsplaats voor hun dienstverlening in West-Brabant. Van belang voor deze keuze  zijn bereikbaarheid, de aanwezigheid van het Bravis-ziekenhuis en de aanwezige onderwijsvoorzieningen. Het Kellebeek college van het ROC West-Brabant en de associate degree opleiding van Avans die start in 2018 vormen hierbij de hoeksteen. Sinds september  2017 is ook het Innovitapark geopend. Een broedplaats voor innovatieve ideeën waar starters, studenten en bestaande organisaties elkaar  kunnen inspireren.

De uitdagingen vanuit de zorgpraktijk vormen de bron voor nieuwe (technologische) vindingen, innovatieve behandelmethoden en -concepten en nieuw ondernemerschap.
Al jaren ondersteunt de gemeente Roosendaal de zorginnovatie door subsidiëring van het
Care Innovation Center (CiC). Dit CiC is gevestigd in het Innovitapark en werkt nauw samen met het Kellebeek college en diverse partners in het Huis van Morgen. Dit Huis van Morgen laat kennismaken met allerlei vernieuwingen die hun leven prettiger kunnen maken. Voor ondernemingen biedt dit de ideale verbinding met de markt en het onderwijs.

Kijk voor meer informatie over het Innovitapark op www.innovitapark.nl, het Huis van Morgen op www.huis-van-morgen.nl  en voor het Care Innovation Centre op www.cic-westbrabant.nl

StartersCentrum

Roosendaal maakt zicht niet alleen sterk voor ondernemers in de zorg of in de logistiek. Het StartersCentrum Roosendaal ondersteunt en begeleidt alle startende en doorstartende ondernemers in de gemeente Roosendaal en omgeving met als doel het aantal succesvolle ondernemers te vergroten. Vanwege de ervaring, expertise en het grote netwerk is het StartersCentrum dé partij voor startende en doorstartende ondernemers. Het StartersCentrum biedt de volgende diensten aan: workshops, events, coaching, huisvesting en financiering.

Kijk voor meer informatie over de diensten van het StartersCentrum op www.starterscentrum-roosendaal.nl

Aantrekkelijke Binnenstad

De binnenstad van Roosendaal vormt het kloppend hart van de stad. Een vitale, bereikbare binnenstad, met een divers winkelaanbod, uitgaansgelegenheden en aansprekende evenementen, is cruciaal voor een goed vestigingsklimaat. Daarom investeert Roosendaal in de binnenstad. De komende periode wordt o.a. de Nieuwe Markt opnieuw ingericht, wordt een nieuwe centrumring aangelegd rond de compacte binnenstad en wordt gewerkt aan Roosendaal Smart Retail City. Doel van de Roosendaalse aanpak is -samen met marktpartijen- te werken aan een binnenstad waar het goed ondernemen, winkelen, wonen en recreëren is.

Kijk voor meer informatie over de aanpak van de binnenstad van Roosendaal op www.hartvoordebinnenstad.nl

Roosendaal denkt met u mee

Roosendaal doet nog veel meer op het gebied van economie en ondernemen. Te veel om op te noemen. Wat ondernemers in ieder geval van de gemeente Roosendaal kunnen verwachten is een open en uitnodigende houding en altijd de bereidheid om met ondernemers mee te denken, zodat zij hun plannen en initiatieven kunnen verwezenlijken. Want dat is goed voor de ondernemer, goed voor de inwoners en werknemers en goed voor de stad. Wilt u met ons in gesprek? Neem dan contact op met wethouder Economische Zaken Hans Verbraak of accountmanager bedrijven Willemijn van den Eijnden.

Accountmanager Bedrijven

De gemeente Roosendaal hecht veel waarde aan haar ondernemers. Onze accountmanagers verbinden bedrijvig Roosendaal met het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie.

Voor vragen kan contact worden opgenomen via 140165 met:
Willemijn van den Eijnden (accountmanager bedrijven; w.van.den.eijnden@roosendaal.nl)

Erik Harting (accountmanager logistiek; e.harting@roosendaal.nl),

Marcella Goorden (accountmanager binnenstad; m.goorden@roosendaal.nl)

René van Gastel (accountmanager vrijetijdseconomie; r.van.gastel@roosendaal.nl)