home » gemeenten »

Gemeente Rucphen

Logo Gemeente Rucphen

Binnentuin 1
Postbus 9
4715 ZG Rucphen
Tel. (0165) 34 95 00

E-Mail: gemeente@rucphen.nl
Website: www.rucphen.nl

Bedrijfscontactfunctionaris:
mevrouw R. Mannien
Tel. (0165) 34 97 73
E-mail: r.mannien@rucphen.nl

Rucphen kijkt in de toekomst - Internationale leisure hotspot in 2030

De gemeente waar sport, recreatie en ondernemen hand in hand gaan kijkt vooruit. In 2030 wil de gemeente bekend staan als internationale leisure hotspot. Met de juiste economische ontwikkeling trekt De Binnentuin -gelegen tussen de kernen Rucphen, Sprundel en St. Willebrord- tegen die tijd jaarlijks honderdduizenden bezoekers naar de gemeente.

Daarvoor wil de gemeente zich samen met ontwikkelaars en ondernemers inzetten, zo blijkt uit  besluiten van de gemeenteraad. In september 2015 ging de raad akkoord met een Toekomstvisie voor de hele gemeente, waarin o.a. deze ontwikkeling wordt geschetst. Een globale invulling van De Binnentuin is al onderzocht. In 2016 zal de invulling van De Binnentuin verder vorm krijgen. In het najaar van 2016 zal de gemeenteraad zich uitspreken over de uitvoerbaarheid van dit plan.

Vrijetijdseconomie in De Binnentuin

Tussen Rucphen, Sprundel en St. Willebrord ligt een bedrijvig gebied vol sport en recreatie. Het bekende Skidôme en de nieuw te ontwikkelen Wielerwereld vormen het hart van deze Binnentuin, aangevuld met bestaande voorzieningen zoals de schietvereniging, sportcomplexen, een hippisch centrum en De Vijfsprong. Daarnaast ziet de gemeente ruimte voor extra recreatie- of sportinitiatieven. Samen met de Wielerwereld staan zij voor 270.000 bezoekers per jaar. Een economische impuls van belang, die wel 115-135 banen oplevert.

Ondernemen op de Nijverhei

Bedrijventerrein Nijverhei ligt aan De Binnentuin en geeft ondernemers ruimte om te werken aan de continuïteit van hun bedrijf. Het 51 ha. tellende bedrijventerrein heeft glasvezel en door de aanleg van de omleidingsweg twee vrijwel directe aansluitingen op de A58. U vindt er een rijke diversiteit aan bedrijven, met productie, distributie en handel. Momenteel zijn er ruim 150 bedrijven gevestigd.

De gemeente geeft nog percelen bedrijventerrein uit ten zuiden van de Kozijnenhoek, aansluitend op het bestaande bedrijventerrein Nijverhei. Hier is voldoende ruimte voor de vestiging van nieuwe ondernemers. Naast het gemeentehuis van Rucphen, op de hoek van de Kozijnenhoek/Helakkerstraat, kunnen ook zakelijke dienstverleners zich vestigen.

Ruimte voor creativiteit

De gemeente wil kleinschalige lokaal verzorgende werkgelegenheid stimuleren.  Ook staat de gemeente open voor creatieve ideeën en functiecombinaties, vooral in leegstaande panden. Initiatieven die bijdragen aan het groene karakter van de gemeente kunnen rekenen op interesse en ondersteuning.

Toekomstvisie: meer dan economie

Natuurlijk gaat de toekomstvisie van Rucphen verder dan een economische impuls. Dit is slechts één van de vijf perspectieven uit de visie. Wie in Rucphen woont, werkt of vertoeft, mag meer verwachten. De toekomstvisie is ontwikkeld met inbreng van bewoners, vertegenwoordigers van organisaties, ondernemers, bestuurders en (ambtelijk) adviseurs. Andere thema´s zijn: aantrekkelijk wonen, zorgzame en zelfredzame gemeenschappen, overheidsparticipatie en regionale samenwerking.

Aantrekkelijk wonen

Rucphen wil haar aantrekkingskracht versterken voor mensen die graag rustig landelijk willen wonen, maar wel dichtbij (groot)stedelijke voorzieningen en werk. Om in 2030 regionaal extra aantrekkelijk te zijn, zal de gemeente het landschap en de natuur in de kernen terugbrengen. Dat kan door een groene dooradering, een groen hart en groene randen.
De centra van de grootste kernen worden aantrekkelijker door een bundeling van voorzieningen en (nieuwe) horeca en terrassen. De kleinere kernen zijn vooral aantrekkelijk door hun relatie met het buitengebied. In samenspraak met de bewoners en ondernemers wil de gemeente daar in elk geval een ontmoetingsplaats behouden.

Zorgzame en zelfredzame gemeenschappen

Zoals alle gemeenten werkt ook Rucphen hard aan de veranderingen in de zorg. In de visie van Rucphen levert dit in 2025 scores op, die boven het landelijk gemiddelde liggen.
De dorpskernen zijn daarbij de schaal voor maatwerk. Hier ziet de gemeente kansen om aan te sluiten bij wat mensen wél kunnen, bij het sociaal netwerk en bij algemene voorzieningen naast de individuele. Specialistische voorzieningen zoekt de gemeente vanwege efficiency en effectiviteit op regionaal niveau.

Overheidsparticipatie

Een ommekeer in gemeentelijk beleid is de overheidsparticipatie. In 2025 is de zorg voor de naaste woon- en leefomgeving in handen van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Rucphen sluit daarbij aan door initiatieven van buiten af te ondersteunen en partijen met elkaar in gesprek te brengen.

Regionale samenwerking

Rucphen heeft voldoende bestuurskracht nu en in de toekomst. Wel draagt regionale gemeentelijke samenwerking bij aan het realiseren de toekomstvisie. De gemeente heeft hier ervaring mee opgedaan in het sociaal domein (jeugd, Wmo en participatie).
Voor de economische ontwikkeling is er samenwerking in de Regio West-Brabant. Die zorgt voor strategische positionering, coördinatie, belangenbehartiging en lobby voor de 19 gemeenten in de regio gezamenlijk.

Ondernemen met toekomst

Vijf redenen om u in Rucphen te vestigen of in onze gemeente uit te breiden:

  1. De gemeente als participant bij initiatieven van ondernemers in de samenleving.
  2. Voldoende ruimte voor bedrijfspanden en kantoren met een goede bereikbaarheid.
  3. Zoveel mogelijk medewerking bij lokaal verzorgende werkgelegenheid en functiecombinaties.
  4. Ondersteuning bij initiatieven die bijdragen aan het groene karakter van de gemeente.
  5. De kracht van de regio bij een strategische positionering, coördinatie, belangenbehartiging en lobby voor 19 gemeenten in West-Brabant.