home » gemeenten »

Gemeente Staphorst

Logo Gemeente Staphorst

Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
Tel (0522) 46 74 00
Fax: (0522) 46 75 00
E-mail: gemeente@staphorst.nl
Website: www.staphorst.nl

Staphorst is van oudsher een agrarische gemeente. Hoewel de agrarische bedrijvigheid nog steeds goed is vertegenwoordigd in Staphorst, neemt het aantal bedrijven in deze sector en daarmee de werkgelegenheid toch langzaam maar zeker af.

Deze afnemende werkgelegenheid wordt gecompenseerd door een sterke groei in de afgelopen jaren in met name de kleinschalige, arbeidsintensieve bedrijven in onder meer de bouw, industrie en detailhandel. In deze sectoren concentreert zich 60% van de totale werkgelegenheid. De totale werkgelegenheid, circa 6500 personen, is verdeeld over circa 1.100 bedrijven.

Bedrijventerreinen

Er zijn twee bedrijventerreinen in Staphorst: ‘De Baarge’ en ‘De Esch’. Het circa 45 ha. tellende bedrijventerrein ‘De Baarge’ ligt parallel aan het spoor. Het bedrijventerrein ‘De Esch’ strekt zich in volle lengte uit langs de A28 en biedt diverse bedrijventerreinen een zichtlocatie. Op beide bedrijventerreinen is een breed scala aan bedrijven gevestigd. De totale netto oppervlakte van deze bedrijventerreinen bedraagt circa 75 ha. Om ook in de toekomst te kunnen voldoen aan de vraag van met name lokale bedrijven is de gemeente gestart met voorbereidingen voor het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen, o.a. de Esch III, een verlenging van het bedrijventerrein ‘De Esch’. Het rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid is er op gericht de lokale bedrijventerreinen met name voor lokale bedrijven te ontwikkelen. Vestiging van bedrijven van elders in Staphorst gebeurt incidenteel.

Goed ondernemersklimaat

Naast het bieden van voldoende ruimte voor lokale bedrijven vindt de gemeente een goede relatie tussen gemeente en bedrijfsleven van groot belang. De gemeente investeert hierin door regelmatig overleg met onder andere de Industriële Contact Club en de Ondernemersvereniging Staphorst-Rouveen en het maandelijks afleggen van bedrijfsbezoeken. Daarnaast worden bedrijven zoveel mogelijk ondersteund bij nieuw vestiging of uitbreidingsplannen.

Infrastructuur

Naast voldoende ruimte is een goede bereikbaarheid belangrijk voor ondernemers. Dwars door de gemeente loopt de A28. Hiermee heeft de gemeente Staphorst een zeer gunstige ligging aan de A28. Daardoor is er een goede verbinding met heel Nederland. Staphorst wordt daarom ook niet voor niets wel ‘De poort naar het Noorden’ genoemd.