home » gemeenten »

Gemeente Steenbergen

Logo Gemeente Steenbergen

Buiten de Veste 1
Postbus 6
4650 AA Steenbergen

Tel. 14 0167

E-Mail: info@gemeente-steenbergen.nl
Website:
www.gemeente-steenbergen.nl

Bedrijfscontactfunctionaris:
de heer S. Langenberg
Tel. (0167) 54 33 96
E-mail:
s.langenberg@gemeente-steenbergen.nl

De gemeente Steenbergen ligt tussen de wereldhavens Rotterdam en Antwerpen en bestaat naast de stad Steenbergen uit de kernen De Heen, Dinteloord, Kruisland, Nieuw-Vossemeer en Welberg. Met een oppervlakte van ruim 16.000 ha. is Steenbergen de tweede grootste gemeente van Brabant. De gemeente biedt volop ruimte voor bedrijvigheid in de land- en tuinbouw, toerisme & recreatie, dienstverlening, handel en in de industrie.

Steenbergen kenmerkt zich door die grootschalige ruimte, maar ook door haar waterrijke omgeving en de strategische ligging tussen de twee wereldhavens. Steenbergen is gemakkelijk te bereiken via de nieuw aangelegde A4 en er bestaat een goede verbinding met het Zeeuwse Deltagebied. Ook over water is Steenbergen goed te bereiken. De haven staat in een rechtstreekse open verbinding met het Schelde-Rijnkanaal en het Krammer-Volkerak.

Steenbergen biedt volop ruimte voor bedrijvigheid

De bedrijvigheid in de gemeente is van oudsher agrarisch en bestaat vooral uit akkerbouw- en gemengde bedrijven. Suiker Unie in Dinteloord is de belangrijkste agro-industriële werkgever. Tussen Dinteloord en de suikerfabriek wordt het Agro & Food Cluster Nieuw-Prinsenland gerealiseerd: een ultramodern glastuinbouwgebied en een bedrijventerrein voor agrogerelateerde bedrijven, waaronder groenteverwerkende bedrijven en bedrijven die agrogrondstoffen in biobased producten omzetten. Het meest bijzondere aan deze nieuwe bedrijvigheid is dat op allerlei terreinen samenwerking wordt gezocht om zoveel mogelijk synergie en duurzaamheid  te realiseren.

Daarnaast heeft Steenbergen verschillende andere bedrijventerreinen: Reinierpolder I en II, Dinteloordseweg, Franseweg, Molenweg, Molenkreek, Havenweg en Beaumondpolder. Bedrijventerrein Reinierpolder I heeft zich onlangs uitgebreid naar de snelweg A4, alwaar mooie zichtlocaties gereed zijn voor uitgifte.

Het is heel prettig wonen en vertoeven in Steenbergen

De gemeente Steenbergen beschikt over voldoende basisonderwijs en voorbereidend middelbaar onderwijs, een actief verenigingsleven, actieve gemeenschappen, winkelvoorzieningen, sportaccommodaties en recreatieve voorzieningen zoals een overdekt zwembad, twee openluchtbaden, een vakantiebungalowpark, zes jachthavens en een camping. Vooral op en rond het water zijn de recreatieve activiteiten sterk in ontwikkeling.

Het uitgestrekte gebied vormt het uitgangspunt voor recreatieve ontwikkelingen. De weidse polderlandschappen worden begrensd door het water van Volkerak, Dintel, Mark-Vlietkanaal en Steenbergsche Vliet. Via het water zijn er diverse aanlegmogelijkheden in een aantal fraaie en gezellige jachthavens. Het sluizencomplex van het Benedensas (De Heen) is een monument dat op de werelderfgoedlijst staat.

Wat cultuur en cultuurhistorie betreft geven de molens ‘de Assumburg’ en ‘de Vos’ met het molenmuseum een beeld van Steenbergen in vroeger tijden. In de stad Steenbergen kunt u genieten van een prachtige pandenwandeling. Het centrum van Steenbergen kenmerkt zich door 19e eeuwse architectuur. Vooral veel gevels dateren uit deze eeuw, terwijl de achterliggende bebouwing vaak ouder is. Dit is het kenmerk dat het historisch centrum van Steenbergen zo uniek maakt.

Om te ontspannen en te genieten van een hapje en een drankje hebben de zes kernen in de gemeente Steenbergen een uitgebreid en gevarieerd aanbod aan café’s en restaurants.

Gunstig vestigingsklimaat  en mogelijkheden voor starters

De gemeente Steenbergen kent een laag belastingniveau en hanteert een klantgericht (vergunningen)beleid. De gemeente Steenbergen is aangesloten bij het starterscentrum Bergen op Zoom, waar overheid en bedrijfsleven samenwerken om startende ondernemers te ondersteunen.

Bedrijfscontactfunctionaris: dhr. S. Langenberg, Tel. (0167) 54 33 96
E-mail: s.langenberg@gemeente-steenbergen.nl