home » gemeenten »

Gemeente Steenwijkerland

Logo Gemeente Steenwijkerland

Vendelweg 1
Postbus 162, 8330 AD Steenwijk
Tel. (0521) 53 85 00
Fax (0521) 53 85 09
E-mail: info@steenwijkerland.nl
Website: www.steenwijkerland.nl

Met meer dan 43.000 inwoners en 32.000 ha. is Steenwijkerland een van de grootste gemeenten van Overijssel. De gemeente Steenwijkerland is een goed bereikbaar gebied in Noordwest-Overijssel. Met de snelweg A32 die erdoor loopt en een intercitystation is Steenwijkerland vanuit alle delen van Nederland goed te bereiken. Via de A6 is Amsterdam binnen een uur te bereiken.

Ruimte voor bedrijvigheid

De gemeente Steenwijkerland wil ook voor de komende jaren voldoende ruimte bieden voor bedrijvigheid. Dit doen we door bedrijven te stimuleren zich in de gemeente te vestigen, dan wel uit te breiden. Door een gevarieerd en breed aanbod bedrijven - terreinen en door te investeren in de relatie met (toekomstige) ondernemers is de gemeente er de laatste jaren in geslaagd om de lokale economie en daarmee de werkgelegenheid een flinke impuls te geven.

Ook voor de komende jaren wil de gemeente Steenwijkerland maximaal inspelen op de vraag naar bedrijventerreinen. De bedrijven terreinen zijn met name gesitueerd bij de kernen Steenwijk, Vollenhove, Oldemarkt, Blokzijl en Kuinre. De terreinen in Steenwijk zijn bedoeld voor de vestiging van bedrijven vanuit de regio of daarbuiten. In Steenwijk, Vollenhove, Blokzijl en Kuinre wordt momenteel gewerkt aan nieuwe-, dan wel uitbreiding van bestaande terreinen ter grootte van circa 53 ha.

Vestigingsklimaat

De gemeente Steenwijkerland heet nieuwkomers in de gemeente van harte welkom. Het gevestigde bedrijfsleven is gevraagd waarom zij in onze gemeente actief zijn.

De volgende waardevolle vestigingsargumenten worden genoemd:

  • goede bereikbaarheid
  • voldoende uitbreidingsmogelijkheden
  • representativiteit
  • aantrekkelijk woonklimaat
  • veel recreatiemogelijkheden
  • goed voorzieningenniveau
  • actief gemeentelijk accountmanagement ten behoeve van ondernemers
  • gunstige grondprijzen