home » gemeenten »

Gemeente Tilburg

Logo Gemeente Tilburg

Tijdelijk adres:
Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg
Postbus 90155
5000 LH Tilburg

Tel. 14 013

E-mail: business@tilburg.nl
Website: www.tilburg.nl/ondernemers www.makeitintilburg.com

Tilburg, een van de belangrijkste logistieke knooppunten van Nederland.

Tilburg is de zesde stad van Nederland en vormt het centrum van de regio Hart van Brabant. Een stad met ruim 210.000 inwoners die nog steeds groeit. Tilburg stond voorheen bekend als één van de belangrijkste textielsteden van Nederland. Inmiddels heeft deze klassieke industrie plaats gemaakt voor moderne industrie en is met name de logistieke sector uitgegroeid tot één van de belangrijkste logistieke knooppunten van Nederland.

Goede bereikbaarheid

Door de centrale ligging in Zuid-Nederland vormt Tilburg een knooppunt op de corridor Rotterdam-Roergebied en verder naar Midden-Europa. Door een goede ontsluiting over weg, water en spoor biedt Tilburg een uitstekend vestigingsklimaat voor bedrijven. Tilburg ligt aan de A58 met aansluitend een rondweg (tangent) om de stad. Binnen de stad zorgen de ringbanen voor een goede verkeersdoorstroming. Om het centrum ligt de cityring die garant staat voor een uitstekende bereikbaarheid van de binnenstad.

Tilburg ligt ook aan het Wilhelminakanaal. Dit kanaal wordt verbreed en verdiept zodat nog grotere schepen (categorie IV) de Tilburgse containerterminals kunnen bereiken. Tilburg heeft drie treinstations. De railterminal zorgt ook voor een internationale verbinding over het spoor voor goederenvervoer. De Chengdu-Tilburg-Rotterdam Express zorgt zelfs voor een internationale treinverbinding tussen China en Tilburg. Dit is een goed alternatief voor goederenvervoer over zee of door de lucht. Tot slot liggen er diverse internationale luchthavens, waaronder Eindhoven, Schiphol, Rotterdam, Maastricht, Brussel en Düsseldorf binnen een bereik van een half tot anderhalf uur van Tilburg.

Diversiteit aan onderwijs

Tilburg biedt als studentenstad een uitstekende voedingsbodem voor kennisintensieve bedrijven. Ruim 30.000 studenten bevolken Tilburg University en de Hogescholen Fontys en Avans. Hiermee is Tilburg één van de grootste studentensteden van ons land. De studenten vormen een bron van jong talent voor het bedrijfsleven. Veel internationale bedrijven kiezen om die reden voor Tilburg. Naast de master en bachelor opleidingen zijn er ook veel beroepsgeoriënteerde onderwijsinstellingen in de stad, zoals het ROC en De Rooi Pannen.

Ruim arbeidspotentieel

Tilburgse bedrijven onderhouden uitstekende contacten met intermediairs op de arbeidsmarkt. Vanwege een breed aanbod aan opleidingen is veel en divers talent aanwezig in Tilburg en de regio Hart van Brabant. De verschillende partners die actief zijn op de regionale arbeidsmarkt zijn gericht op arbeidsmarktvernieuwing. Zo zet iedereen zich in om zo snel als mogelijk de juiste match tussen werkzoekenden en werkgevers te realiseren. Voorbeelden zijn het platform Startersbeurs dat bedrijven en talentvolle jongeren direct met elkaar in contact brengt en WSP Werkhart, een samenwerking tussen UWV en gemeente Tilburg, dat werkgevers gratis helpt bij het werving- en selectietraject.

Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt

Tilburg doet er alles aan om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te optimaliseren. Een paar voorbeelden die dat bewijzen zijn het Leerwerkloket dat een deskundige sparringpartner is voor werkgevers voor HRM vraagstukken én vraagbaak is voor werkenden en werkzoekenden met scholings- en loopbaanvragen. Met een kennischeque ter waarde van maximaal € 5000 kunnen bedrijven uit het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) uit Tilburg studenten inhuren die vraagstukken voor ze oplossen. De regeling wordt dit jaar geëvalueerd, waarbij de intentie is om deze voort te zetten. En in het Ontdekstation kunnen kinderen, scholieren en studenten ontdekken wat techniek is en wat je er allemaal mee kunt. Het uiteindelijke doel is kinderen te enthousiasmeren voor techniek en ook om bedrijven een inspirerende omgeving te bieden. Bedrijven kunnen ook innovatieve vraagstukken binnen het Jobhouse in het Ontdekstation in samenwerking met het onderwijs oplossen. Samen met onderwijs en bedrijven werkt de gemeente aan een versterking van de doorlopende leerlijn en de loopbaanmogelijkheden in de branche via een Deltaplan techniek

Smart Industry

De maak- en onderhoudsindustrie heeft zich vanuit de voormalige textielindustrie en onderhoud van industriële machines weten aan te passen aan de snelle veranderingen in de industrie en de sterk toegenomen mogelijkheden om processen te automatiseren en te robotiseren. Tegenwoordig kent de industriële sector een brede en moderne invulling met bedrijven die zich richten op verschillende toepassingen in de high tech, chemie en aerospace & maintenance (onderhoud). De sector wordt gekenmerkt door een mix van een sterk en innovatief MKB en internationale spelers Ontwikkeling van deze sector wordt gestimuleerd en ondersteund door Gate2: hét kenniscentrum voor luchtvaart en industrieel onderhoud, plus aanverwante activiteiten gericht op Simulatie materiaalonderzoek, en productietechnologie. Daarbij zet Gate2 in op het samenbrengen van ondernemers, onderwijs en overheid.. Een goed voorbeeld daarvan is de vestiging van het nationaal Smart Industrie Field Lab Campione. Dit Fieldlab heeft als doelstelling om onderhoud 100% in de industrie voorspelbaar te maken. Zowel het bedrijfsleven (ca. 25 bedrijven) en onderwijsinstellingen participeren hierin.

Kernwinkelgebied

De binnenstad van Tilburg ondergaat momenteel een flinke transformatie dankzij een unieke en intensieve samenwerking met vastgoedeigenaren en ondernemers. In de binnenstad ontstaat een vitaal hart met sfeervolle winkelroutes en een compleet en divers retailaanbod. Met een nieuwe stadsstraat die twee winkelgebieden direct met elkaar verbindt. De komst van Hudson’s Bay en Primark illustreren dit. Het gemeentehuis wordt volledig duurzaam gerenoveerd en voorzien van een winkelplint. Een aantrekkelijke en vitale binnenstad biedt meer dan enkel winkels; daarom wordt een woonprogramma toegevoegd van 24.000 m2.. Hiermee wordt zowel de leefbaarheid als de economie in de binnenstad een impuls gegeven. Ook grote delen van het openbaar gebied worden aangepakt, waarbij beleving en vergroening als uitgangspunten gelden. Uniek is, dat er géén m2 retail wordt toegevoegd binnen het programma, de gemeente kiest samen met haar partners voor een gezamenlijke investering in kwaliteit en duurzaamheid. Het resultaat is een compacte en complete binnenstad

Aantrekkelijk woonklimaat

Tilburg beschikt over een kwalitatieve goede woningvoorraad waarin voor iedereen een geschikte woning te vinden is. Ook aan ontspanning en cultuur ontbreekt er niets in de regio. Naast musea en theater- en muziekpodia is Tilburg een échte evenementenstad. De stad grenst aan een van de belangrijkste natuurgebieden in Nederland: de Loonse en Drunense Duinen. Ook de attractieparken Efteling en Beekse Bergen liggen op fietsafstand van Tilburg.

Kortom: waarom Tilburg

Veel bedrijven hebben hun plek in Tilburg gevonden en zorgen voor een stabiele economie. Om nieuwe bedrijven en inwoners de ruimte te bieden zijn veel nieuwe gebiedsontwikkelingen gaande zoals de Spoorzone en Piushaven. Tilburg leunt niet achterover. Daarvoor wil de stad veel te graag verder vooruit. Voor goede nieuwe ontwikkelingen is dus nog volop ruimte.

Er is voldoende ruimte op de bestaande en nieuwe bedrijventerreinen. Wilt u meer weten over alles wat Tilburg u te bieden heeft? Neem dan contact op met een van onze accountmanagers via telefoonnummer 14 013 of kijk op www.tilburg.nl/ondernemers en www.makeitintilburg.nl

Brochures

Brochure Spoorzone