home » gemeenten »

Gemeente Waalwijk

Logo Gemeente Waalwijk

Raadhuisplein 2
Postbus 10.150, 5140 GB Waalwijk
Tel. (0416) 68 34 56

E-mail: info@waalwijk.nl
Website: www.waalwijk.nl

Waalwijk weet al jaren ondernemers aan zich te binden. Dit heeft niet alleen een positief  effect op de bedrijvigheid in de regio, maar ook op de werkgelegenheid in de gemeente.

De schakel van Midden-Brabant

Bekend van de schoenenindustrie huisvest deze schakel van Midden-Brabant een grote variatie aan bedrijven. Van kleine zelfstandigen in de wijk en winkeliers in het centrum, tot grote bedrijven in bijvoorbeeld de logistieke-, fashion-, metaal- en lederindustrie . In samenwerking met bewoners en ondernemers werkt de gemeente Waalwijk aan goede vestigingsvoorwaarden voor ondernemers. Op deze manier probeert de gemeente haar positie te behouden en verder uit te bouwen. Een aanpak die werkt! Zelfs tijdens economisch slechtere tijden weet Waalwijk zich staande te houden. 

Bereikbaarheid van Waalwijk

Waalwijk goed bereikbaar te houden, is onlangs de N261 aangepakt. Alle gelijkvloerse kruisingen zijn verwijderd. Daardoor hebben weggebruikers geen last meer van verkeerslichten en stroomt het verkeer goed door. Daarmee is de afstand Waalwijk – Tilburg binnen een kwartier afgelegd. Daarnaast krijgt Waalwijk een nieuwe insteekhaven. Deze buitendijkse containerterminal aan de Bergsche Maas is uniek en kan in de toekomst klasse-5 schepen afhandelen. Samen met de regio en het bedrijfsleven wordt financieel geparticipeerd in het bereikbaar houden van Waalwijk.

Schoen- en ledergemeente van Nederland

Naast de logistiek blijft ook de schoen en lederbranche een belangrijke sector. Ondanks de verschuiving van arbeid in deze sector naar lagelonenlanden, gebeurt het ontwerpen en het verkopen van schoenen nog steeds voornamelijk in Waalwijk. SLEM (Schoenen, Leder, Educatie en Museum) heeft zich in 2013 in het centrum van Waalwijk gevestigd. De gemeente investeert de komende jaren in een nieuw museum in de binnenstad, samen met educatie en design. In combinatie met aansprekende horeca wordt een boost gegeven aan het centrum van Waalwijk. Daarnaast is SLEM dé ontmoetingsplaats voor designers en gelieerde bedrijvigheid.