home » gemeenten »

Gemeente Wageningen

Logo Gemeente Wageningen

Markt 22
6701 CZ Wageningen
Postbus 1
6700 AA Wageningen

Tel. (0317) 492911

E-mail: gemeente@wageningen.nl
Website: www.wageningen.nl

Life Sciences is een snelgroeiende sector waarin enthousiaste wetenschappers en ondernemers zich bezighouden met alle aspecten die te maken hebben met de kwaliteit van ons leven. Wageningen is daarbinnen het hart van de Nederlandse agro life sciences en het centrum van de Nederlandse Food Valley.

In Wageningen bevinden zich ruim 140 kennisintensieve bedrijven en instellingen die werk bieden aan zo’n 9.000 kenniswerkers. Een groot aantal vooraanstaande kennisinstituten is actief op het gebied van voeding, life sciences en gezondheid. Wageningen Universiteit en Researchcentrum (Wageningen UR) geniet internationale bekendheid. Dit samen zorgt voor een unieke concentratie aan internationale life sciences kennis, waar ondernemerschap, onderzoek en onderwijs alles vinden voor verdere groei en ontwikkeling.
De gemeente is trots op de bijzondere positie van Wageningen en geeft de verdere ontwikkeling van de ‘City of Life Sciences’ hoge prioriteit.

Food Valley

 
Als u zich in de City of Life Sciences vestigt, profiteert u ook van het netwerk binnen Food Valley, hét innovatienetwerk voor de foodsector dat zich onder meer bezig houdt met:
• promoten van Food Valley als innovatiemotor voor agrifood, life sciences en gezondheid, oplossen van vragen van het mkb in de food en aanverwante sectoren
• aantrekken van investeringen en hoogwaardige bedrijven en organisaties
• stimuleren van nieuwe bedrijvigheid en kennisintensief ondernemerschap
• initiëren van innovatietrajecten waarin kennisinstellingen en bedrijven samenwerken

Bedrijfs- en kantoorlocaties

Wageningen heeft een aantal bedrijventerreinen, ieder met een eigen karakter. Zo is het Wageningen Business en Science Park specifiek bedoeld voor bedrijven in de life sciences, food en health. Nudepark is bestemd voor de sectoren handel, ambacht en industrie. De Rijnhaven biedt ruimte aan watergebonden bedrijven en heeft een regionale uitstraling.

Wageningen Business en Science Park

Wageningen Business en Science Park bestaat uit de bedrijventerreinen Agri Business Park en Kortenoord. Het Science Park richt zich met name op R&D vestigingen en start-ups van kennisintensieve bedrijven. Het BioPartner Center biedt bedrijfshuisvesting aan start-ups. Zo fungeert het BioPartner Center Wageningen als katalysator én incubator van de Food Valley. BioPartner biedt toegang tot het volledige pakket aan service en ondersteuning, inclusief coaching en financiering, die een startende ondernemer nodig heeft.

Nudepark

Naast het bestaande bedrijventerrein Nudepark is plaats voor een nieuw bedrijventerrein, Nudepark 2. Zowel Nudepark 1 als het geplande Nudepark 2 zijn bestemd voor handel, ambacht en industrie. Samen met het Rijk worden de mogelijkheden voor revitalisering bekeken.

Centrum

De binnenstad van Wageningen heeft een multifunctionele samenstelling van winkels, horeca en andere publieksgerichte voorzieningen. De binnenstad heeft een belangrijke functie voor het doen van boodschappen, maar ook voor onder andere winkelen, doelgericht kopen en uitgaan is de binnenstad een belangrijke locatie.


Rijnhaven

De Rijnhaven biedt ruimte aan watergebonden bedrijven en heeft een regionale uitstraling. De belangrijkste functies van de binnenhaven van Wageningen zijn een industriële-, een distributie- en een recreatiefunctie. Met name de industriële- en distributiefunctie zal naar verwachting in betekenis toenemen. De recreatiefunctie is gerelateerd aan de recreatievaart (de watersportverenigingen, de studentenroeivereniging en passerende recreatieschepen).

Herontwikkelingsambities

Wageningen heeft ambitieuze plannen om de Rijnhaven te herontwikkelen. Centraal hierbij staat een ca. 8 ha. nieuw watergebonden bedrijventerrein te realiseren in samenhang met de verbetering van de recreatieve functie van de haven. Dit nieuwe bedrijventerrein biedt mogelijkheden om de huidige overslagcapaciteit voor agrifood producten verder te versterken en uiteindelijk een groei te bereiken van 40-50%.