home » gemeenten »

Gemeente Winterswijk

Logo Gemeente Winterswijk

Stationsstraat 25
7101 GH Winterswijk
Postbus 101
7100 AC Winterswijk

Tel.(0543) 543543

E-mail: gemeente@winterswijk.nl
Website: www.winterswijk.nl

In de Gelderse Achterhoek, vlakbij de Duitse grens ligt Winterswijk. De gemeente telt ongeveer 29.000 inwoners, verdeeld over een kern en negen buurtschappen. Met een oppervlakte van 13.800 hectare behoren we tot de grotere gemeenten van Nederland. Winterswijk is een aantrekkelijke plaats om te wonen en te werken.

Er zijn ongeveer 14.000 arbeidsplaatsen. De werkgelegenheid in Winterswijk wordt in belangrijke mate bepaald door industriële bedrijven. Maar sectoren als dienstverlening, zorg, recreatie en toerisme nemen een steeds belangrijkere plaats in. Als gemeente investeren we de komende jaren veel tijd en geld in het opknappen van onze bedrijventerreinen.

Bestaande bedrijventerreinen

Winterswijk heeft verschillende bedrijventerreinen: kantorenlocatie Beatrixpark, bedrijventerreinen Vèèneslat Noord en Zuid, bedrijventerrein Misterweg en de perifere detailhandelslocatie Europark. Daarnaast is er een aantal binnenstedelijke bedrijvenlocaties waarvan de belangrijkste de omgeving Narcisstraat en Laan van Hilbelink zijn.

Nieuwe bedrijventerreinen

Naast transformatie werkt de gemeente ook aan nieuwe bedrijventerreinen. Aan de noordwestelijke zijde van de kern wordt, aansluitend op de huidige kantorenlocatie Beatrixpark, een nieuwe bedrijfslocatie ontwikkeld (Arrisveld). Ook zijn op bedrijventerrein Vèèneslat Zuid sportvelden getransformeerd tot bedrijfslocatie.