home » gemeenten »

Gemeente Woudenberg

Logo Gemeente Woudenberg

Parklaan 1
Postbus 16, 3930 EA Woudenberg
Tel. 14033
E-Mail: info@woudenberg.nl
Website: www.woudenberg.nl

De gemeente Woudenberg ligt centraal in Nederland tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei. Het landschap rondom Woudenberg bestaat overwegend uit bos in het westen, overgaand in weilanden, afgewisseld door houtwallen naar het oosten. Woudenberg telt een kleine 12.000 inwoners en de belangrijkste bestaansbronnen zijn zakelijke dienstverlening, handel, zorg en bouwnijverheid. Vervolgens vormen transport en logistiek, landbouw en nijverheid belangrijke sectoren.

Woudenberg is trots op haar bedrijfsleven. Ongeveer 4.500 mensen werken bij een kleine 800 bedrijven en instellingen. De gemeente geeft hier blijvend aandacht en ondersteuning aan, waardoor het ondernemersklimaat en de leefbaarheid in Woudenberg worden bevorderd. Dit gebeurt door de geregelde contacten met de ondernemers en de korte lijnen tussen het bestuur van Woudenberg en ondernemend Woudenberg, waarvoor de bedrijvencontactfunctionaris intermediair en eerste aanspreekpunt is. Hierdoor krijgen de ondernemers waar mogelijk snel en gericht antwoord op hun vragen en worden procedures zo snel mogelijk doorlopen. Ondernemers ervaren de gemeente als klantvriendelijk.

Ondernemend Woudenberg

Woudenberg kent ruim 25 bedrijven met meer dan 20 werknemers. De grootste instelling heeft bijna 600 medewerkers. Er zijn ook internationale bedrijven in Woudenberg gevestigd. Woudenberg zet in op het aantrekken van hoogwaardige bedrijven en bedrijven die een bijdrage leveren aan een gunstige woon- en werkbalans.
Het gebied rond het centrum is een boeiend boodschappengebied met een compleet, compact, comfortabel en gevarieerd winkelaanbod.
Het lokale verzorgingsniveau wil Woudenberg behouden en verbreden door het vestigen van maatschappelijke voorzieningen in cultuurhuis Woudstaete.
Toerisme en recreatie is een economische activiteit die verder ontwikkeld wordt.

Bedrijventerreinen

Parallelweg en KleinLandaas zijn de twee bedrijventerreinen in Woudenberg. Deze liggen aan de oostkant van de gemeente. Op KleinLandaas kunnen zich nog een aantal nieuwe bedrijven vestigen en langs de Stationsweg Oost worden een aantal bedrijfspanden gebouwd. Verder beschikt Woudenberg -buiten het aanbod van nogal wat kantoorruimte- op dit moment nauwelijks over ruimte voor nieuwe bedrijvigheid. Wel wordt er aan de westkant van het bedrijventerrein Parallelweg op termijn een uitbreiding met 20 ha. bruto gerealiseerd. Bij zowel bestaande als nieuwe bedrijventerreinen wil Woudenberg dat de uitstraling daarvan op een zo hoog mogelijk niveau komt.

Contact met de gemeente Woudenberg

Woudenberg heeft een bedrijvencontactfunctionaris als intermediair tussen de gemeente en de ondernemers. Daardoor kan zij service- en klantgericht zijn vanuit een bedrijfsmatige en integrale opstelling. Complexe vraagstukken of zaken die meerdere afdelingen aangaan worden door de bedrijvencontactfunctionaris opgepakt en binnen de gemeente juist geadresseerd. Hierdoor wordt de kwaliteit en snelheid van de gemeentelijke dienstverlening vergroot en vindt de behandeling zo efficiënt mogelijk plaats. Er wordt daarbij op een creatieve manier met ondernemers meegedacht.