home » gemeenten »

Gemeente Zundert

Logo Gemeente Zundert

Markt 1
Postbus 10001
4880 GA Zundert
Tel. (076) 599 56 00

E-mail: gemeente@zundert.nl
Website: www.zundert.nl

Zundert is een bloeiende plattelandsgemeente op de grens met België en bestaat uit de kernen Achtmaal, Klein Zundert, Rijsbergen, Wernhout en Zundert. Zundert ligt ten zuidwesten van Breda en is makkelijk te bereiken via de A16/E19. Jaarlijks vinden er tientallen evenementen plaats.

Zundert wil een ’ondernemende, groeiende en bloeiende gemeente’ zijn waar het goed wonen, werken en recreëren is. Met een fraai buitengebied, landbouw, natuur, recreatie en een groeiende economie heeft het een grote aantrekkingskracht; op haar inwoners, op recreanten en op bedrijven. Zundert is een internationaal centrum voor de boomkwekerijsector. De gemeente beschikt over 4 bedrijventerreinen en streeft blijvend naar het optimaliseren van bedrijvigheid, o.m. met de ontwikkeling van het Business Center Treeport (BCT).

Bedrijventerreinen

Beekzicht
In de kern Zundert leent bedrijventerrein Beekzicht zich uitstekend voor veel vormen van bouwnijverheid, lichte productie en distributie. Met de inzet van Parkmanagement is de kwaliteit van het bedrijventerrein en de openbare ruimte geborgd.

WonenWerkenWaterman
Aangrenzend aan de kern Rijsbergen ligt het bedrijventerrein WonenWerkenWaterman. Op dit terrein is plaats voor 14 relatief kleine kavels.

Molenzicht
Bedrijventerrein Molenzicht aan de entree van Zundert is een hoogwaardige bedrijvenzone met een directe aansluiting op de nieuwe Randweg.

De Ambachten
Bedrijventerrein De Ambachten ligt in de kern Zundert. Ook de gemeentewerf is op dit terrein gevestigd.

Heeft u belangstelling voor onze bedrijventerreinen? Gemeente Zundert gaat graag met u in gesprek en informeert u uitgebreid over de mogelijkheden en de actuele beschikbaarheid van de kavels. Meer informatie/contact: www.zundert.nl/ondernemen

Business Centre Treeport

Zundert is de grootste boomkwekerijgemeente van Nederland. De plek waar alles rondom boomteelt samenkomt: dat is Business Centre Treeport. Ontwikkeld langs de snelweg A16, precies op de grens van Nederland en België. Symbolisch voor de plantensector, want die is bij uitstek internationaal.

Het Treeportgebouw en de praktische Treehub vormen het hart van Business Centre Treeport. De Treehub is het logistieke centrum. Het Treeportgebouw is niet alleen een plek om alle mooie teelt uit de regio te promoten, maar ook een kenniscentrum. Onderwijsinstellingen bundelen er hun expertise, verrichten onderzoek  en leiden mensen op voor de toekomst.

Een uitgelezen locatie

De plek van Business Centre Treeport kan haast niet beter. Het thematische bedrijventerrein komt immers vlakbij Breda, Antwerpen en Rotterdam èn pal naast de E19, de verkeersader die een belangrijke economische as vormt in de Benelux te liggen. Door die ligging én de inrichting is het een plek die de aandacht trekt. Voorbijrijdend verkeer kan het niet ontgaan: hier bevindt zich hét groene handelscentrum. Een uithangbord voor de sector - in de ruimste zin van het woord. Zie ook: www.businesscentretreeport.eu