home » gemeenten »

Gemeente Zundert

Logo Gemeente Zundert

Markt 1
Postbus 10001
4880 GA Zundert
Tel. (076) 599 56 00

E-mail: gemeente@zundert.nl
Website: www.zundert.nl

Zundert is een bloeiende plattelandsgemeente op de grens met België en bestaat uit de kernen Achtmaal, Klein Zundert, Rijsbergen, Wernhout en Zundert. Zundert ligt ten zuidwesten van Breda en is makkelijk te bereiken via de A16/E19. Jaarlijks vinden er tientallen evenementen plaats. 

Zundert wil een ’ondernemende, groeiende en bloeiende gemeente’ zijn waar het goed wonen, werken en recreëren is. Met een fraai buitengebied, landbouw, natuur, recreatie en een groeiende economie heeft het een grote aantrekkingskracht; op haar inwoners, op recreanten en op bedrijven. Zundert is een internationaal centrum voor de boomkwekerijsector. De gemeente beschikt over zes bedrijventerreinen in de kernen Zundert en Rijsbergen en een thematisch bedrijventerrein Business Centre Treeport (BCT).

Bedrijventerreinen

Beekzicht 

In de kern Zundert leent bedrijventerrein Beekzicht zich uitstekend voor veel vormen van bouwnijverheid, lichte productie en distributie.  De bedrijfskavels zijn zowel in de milieucategorie 2 als in de milieucategorie 3 beschikbaar. Met de inzet van Parkmanagement is de kwaliteit van het bedrijventerrein en de openbare ruimte geborgd. 

WonenWerkenWaterman 

Aangrenzend aan de kern Rijsbergen ligt het bedrijventerrein WonenWerkenWaterman. In het plangebied zijn 19 bedrijfskavels opgenomen variërend van 690 m² tot 2.530 m² groot en bedoeld voor bedrijven die horen in de milieucategorie 2 en 3.1.

Molenzicht 

Bedrijventerrein Molenzicht aan de entree van Zundert is een hoogwaardige bedrijvenzone met een directe aansluiting op de nieuwe Randweg. In totaal zijn er negen flexibele bedrijfskavels beschikbaar tot 3.000 m2. 

De Ambachten 

Bedrijventerrein De Ambachten ligt in de kern Zundert. Ook de gemeentewerf is op dit terrein gevestigd. 

De Hofdreef

Bedrijventerrein Hofdreef is gelegen in de kern Zundert.

Business Centre Treeport (particulier)

Zundert is de grootste boomkwekerijgemeente van Nederland. De plek waar alles rondom boomteelt samenkomt: dat is Business Centre Treeport. Het bedrijventerrein (totaal 62 hectare) wat langs de A16-E19 ligt en in fasen wordt gerealiseerd heeft een thematisch filter, dat volledig gericht is op de boomteeltsector. Alle bedrijven die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de boomteelt business zijn op het Bedrijventerrein Treeport van harte welkom. 

Het thematische bedrijventerrein wordt het hart van de ‘boomteelt business’ van Zundert en de wijde omgeving. Handel, logistiek, promotie, onderzoek en onderwijs vormen de kernactiviteiten. Het BCT biedt ook ruimte aan gelieerde bedrijven, zoals toeleveranciers, mechanisatiebedrijven, bedrijven die organische stof en grondstoffen verwerken, bedrijven in de groenvoorziening, etc. 

Meer informatie : www.businesscentretreeport.eu

Contact

Heeft u belangstelling voor onze bedrijventerreinen? Gemeente Zundert gaat graag met u in gesprek en informeert u uitgebreid over de mogelijkheden en de actuele beschikbaarheid van de kavels. Alleen de bedrijventerreinen Molenzicht en Beekzicht worden door de gemeente verkocht. Neem contact op met onze relatiemanager Eva Kierczak. Zij is te bereiken per mail op: e.kierczak@zundert.nl of (076) 5995600.Meer informatie/contact: www.zundert.nl/ondernemen