home » gemeenten »

Gemeente Zutphen

Logo Gemeente Zutphen

's Gravenhof 2
7201 DN Zutphen
Postbus 41
7200 AA Zutphen

Tel. 140575

E-mail: info@zutphen.nl
Website: www.zutphen.nl

De stad kent vele monumenten, liggend in een middeleeuws stratenpatroon. Geen breedtemaat van straten en stegen is hetzelfde. Naast vier middeleeuwse hofjes geven de statige negentiende-eeuwse witgepleisterde huizen langs de IJssel de stad een grootstedelijke allure. Ook het riviertje de Berkel en de historische haven zorgen voor extra sfeer. Zutphen is ook een antroposofenstad met Vrije Scholen, speciaalzaken, galeries, etc. en een justitiestad met het Paleis van Justitie, een penitentiaire inrichting, het Forensisch Orthopedagogisch Centrum en de Stichting Studiecentrum Rechtspleging.

Winkels en Bedrijven

In de Zutphense binnenstad werken gemeente, ondernemers, politie en bewoners samen aan de veiligheid en de bereikbaarheid. De binnenstad van Zutphen bestaat uit een aantrekkelijke mix van winkels, horeca, evenementen en cultuur. Daarnaast biedt Zutphen mogelijkheden voor bedrijven. De bedrijventerreinen aan de zuidzijde, die vooral geschikt zijn voor kleine en middelgrote bedrijven, groeien verder. Voor het grootste bedrijventerrein De Mars (204 vestigingen) is een Masterplan opgesteld. Provincie en rijk hebben in totaal 68 miljoen euro gereserveerd voor de noordelijke ontsluiting van het bedrijventerrein.

Investeringen

Zutphen is een stad in beweging. In de afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in grootscheepse projecten zoals de revitalisering van bedrijventerrein De Mars, de verdergaande stadsuitbreiding in het zuidoostelijk deel van Zutphen en de inrichting van het stationsgebied. Maar Zutphen kijkt verder. Zutphen is uitgegroeid tot een stad met ruim 47.000 inwoners. Uitgangspunt is dat Zutphen de regionale functies moet behouden op het gebied van onder meer winkelvoorzieningen, justitie en gezondheid.

Visie

Burgemeester en wethouders onderscheiden twee samenhangende hoofdlijnen. In de eerste plaats een provinciale integrale visie op de positie en ontwikkeling van de steden in relatie tot hun omgeving en elkaar. De tweede hoofdlijn behelst het integrale ontwikkelingsplan, waarin kansen en bedreigingen van sociale, economische en fysieke aard worden vertaald in een meerjarig programma. Het ontwikkelingsplan ‘Zutphen vitale stad’ ademt aan alle kanten ambitie uit.