home » gemeenten »

Gemeente Zwartewaterland

Logo Gemeente Zwartewaterland

Telvorenstraat 2
Postbus 23, 8060 AA Hasselt
Tel. (038) 385 30 00
Fax (038) 385 30 05
E-mail: info@zwartewaterland.nl
Website: www.zwartewaterland.nl

Tot de gemeente Zwartewaterland behoren Genemuiden, Hasselt, Zwartsluis en de kleinere kernen Kamperzeedijk en Mastenbroek. Eén van de belangrijkste industriële activiteiten in Zwartewaterland wordt gevormd door de tapijtindustrie. Van de totale productie van de nationale tapijtindustrie wordt een zeer groot deel, 60%, in Zwartewaterland vervaardigd. Van deze totale productie wordt eenzelfde percentage geëxporteerd. Deze op zeer moderne leest geschoeide industriële bedrijvigheid heeft op haar beurt gezorgd voordiverse vormen van aanverwante industrie en dienstverlening.

Zwartewaterland kent een positief ondernemersklimaat. Zo kon het bedrijfsleven in korte tijd een enorme vlucht nemen en wordt het gekenmerkt door een grote diversiteit: bouwbedrijven, installatiebedrijven, transportondernemingen, en dienstverleners als banken en administratiekantoren. En natuurlijk de werven omdat het (water)toerisme in deze regio ook een partij meeblaast.

Het ondernemen zit de Zwartewaterlander in het bloed. Zo ontstonden in de loop van de laatste tien jaar veel kleine bedrijven en zijn bestaande ondernemingen groot geworden. Het bedrijventerrein van bijvoorbeeld Genemuiden, in oppervlakte zelfs groter dan het woongebied, biedt ruimte aan een breed scala aan activiteiten. Geen wonder dat het werkloosheidspercentage doorgaans beneden het landelijke gemiddelde ligt.

Samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven

Bijzonder is dat gemeente en bedrijfsleven constructief contact hebben en hun afspraken over de zorgvuldige inpassing van nieuwe bedrijventerreinen in de mooie omgeving van Zwartewaterland hebben vastgelegd in een Economische Samenwerkings Overeenkomst, met afspraken over de kwaliteitsverbetering van bestaande terreinen.