home » gemeenten »

Gemeente Zwolle

Logo Gemeente Zwolle

Lubeckplein 2
Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
Tel. (038) 498 28 65
Fax (038) 498 25 29
E-mail: bedrijven@zwolle.nl
Website:www.zwolle.nl

Strategisch gelegen, veel ruimte en een vriendelijke uitstraling. Zwolle scoort hoog met nieuwe locaties voor kantoren en megabedrijven.  De economie van Zwolle is nog steeds  succesvol.

Zwolle maakt werk van haar economie

Actief werken aan mogelijkheden middels accountmanagement, centrummanagement, samenwerking in de regio en het creëren van ruimte om te ondernemen vormen de basis voor het succes. Zwolle heeft een brede en krachtige economische structuur.

Bereikbaarheid

Zwolle ligt op een scharnierpunt van de Randstad, Noord- en Oost-Nederland en Duitsland. De bereikbaarheid over weg, spoor en water naar dit stedelijk knooppunt is uitstekend. Doordat Zwolle groeit is het belangrijk dat de stad bereikbaar blijft. Daarom zijn zogenaamde plusstroken aangelegd op de A28. Deze extra stroken zorgen tijdens de spits voor meer ruimte en dus minder fi les op de A28.

Industrie, bedrijventerreinen en kantoorlocaties

Zwolle is een klant- en marktgerichte gemeente. Er wordt maximaal ingespeeld op de vraagkant en meegedacht met de ondernemers. Investeren in een vitale economie gebeurt door het aanbieden en creëren van voldoende ruimte voor het vestigen of uitbreiden van een bedrijf.

Bedrijventerreinen

Zwolle kent vier bedrijventerreinen. Drie daarvan zijn gelegen aan de vierstrooks-ringweg van Zwolle, namelijk de bedrijventerreinen Voorst, de Marslanden én de Vrolijkheid. Het vierde bedrijventerrein Hessenpoort is het grootschalige regionale bedrijventerrein van Noord Oost Nederland met kavels vanaf minimaal 1 ha. met een directe aansluiting op de A28. Eind 2007 komen er op Hessenpoort kavels beschikbaar vanaf 2.500 m².

Kantoorlocaties

Zwolle is sinds jaar en dag een dienstenstad. Door de economische ontwikkelingen maakt Zwolle de laatste jaren een snelle groei door in de kantorensector. Ruim eenderde van de Zwolse werkgelegenheid komt voor rekening van de kantorensector. Geografisch gezien is er in Zwolle sprake van een sterke ruimtelijke concentratie van kantoren op de locaties Hanzeland, Oosterenk en Voorsterpoort, direct aan de A28 met uitstekende zichtlocaties.