8RHK Ambassadeurs

Logo 8RHK Ambassadeurs

Raadhuisstraat 25
7001 EX Doetinchem

Tel. (0314) 321200

E-mail: info@8rhk.nl
Website: www.8rhk.nl

Regio Achterhoek

Regio Achterhoek is een samenwerkingsverband van zeven Oost-Gelderse gemeenten:  Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.

In opdracht van deze gemeenten met hun 263.000 inwoners, zetten wij ons in voor een economisch sterke en aantrekkelijke regio die slim inspeelt op actuele maatschappelijk-economische uitdagingen, zoals de gevolgen van de demografische ontwikkelingen. Onze gemeenten kunnen deze uitdaging veelal niet ieder voor zich aangaan. Een krachtige bestuurlijke samenwerking in de Achterhoek is daarom gewenst. Hiervoor kijken wij over gemeentegrenzen heen naar de belangen van de regio als geheel en brengen deze onder de aandacht van belangrijke partners als provincie, Rijk en Europa.

Taken

Onze taak ligt vooral op het gebied van belangenbehartiging en stimuleren van samenwerking op regionale en op grensoverschrijdende schaal. Onze rol is coördinerend en faciliterend. Wij vormen de ‘smeerolie’ tussen verschillende partijen en overleggen door te zorgen voor juiste agendering en tijdige informatieoverdracht.

Achterhoek 2020

Sinds 2011 werkt Regio Achterhoek nauw samen met ondernemers en maatschappelijke organisaties. Dit gebeurt onder de vlag van Achterhoek2020. Onze leidraad is de Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek2020, waarvoor de gemeenten, samen met partners uit bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties unaniem hebben gekozen. De strategische focus van deze agenda is economisch gericht: het verder brengen van Smart Werken in de Achterhoek. Een aantrekkelijke woonomgeving en uitstekende bereikbaarheid zijn hiervoor randvoorwaarden. Zo bouwen wij aan SmartHub Achterhoek met ‘De Toekomst in de Maak’.