Achterhoek 2020

Logo Achterhoek 2020

Terborgseweg 21
7001 GM Doetinchem

Tel. (0314) 321210

E-mail: info@achterhoek2020.nl
Website: www.achterhoek2020.nl

Achterhoek 2020

Achterhoek2020 is een samenwerking van ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden. Zij zetten zich in voor een economisch sterke Achterhoek met een aantrekkelijke woonomgeving en goede verbindingen, zowel fysiek als digitaal.

Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek2020

De basis hiervoor is de Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek2020, een dynamische lijst met activiteiten en projecten. Centraal staat het verder ontwikkelen van Smart Industry. De Achterhoek met z’n vele innovatieve mkb-bedrijven is hiervoor de ideale broedplaats. Het binden van (jong) talent is een belangrijke opgave. Daarom profileert de regio zich als SmartHub: dé stage-, trainee- en afstudeerregio van Nederland, met de slogan ‘Toekomst in de Maak’.
Ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden (de drie O’s) werken in wisselende samenstelling binnen ‘coalitions of the willing’ aan de projecten van de Uitvoeringsagenda2.0.

Proeftuin

Het maken van scherpe keuzes en het vol blijven inzetten op economische ontwikkeling en werkgelegenheid is noodzakelijk voor de aanpak van de gevolgen van de bevolkingsdaling. Daarom ligt de strategische focus van Achterhoek2020 op het innovatieve programma ‘Smart Werken’. Ook de thema’s ‘Wonen’ en ‘Bereikbaarheid’ maken integraal deel uit van de Uitvoeringsagenda2.0. Daarmee zetten wij ons in voor een optimaal woon- en leefklimaat en uitstekende verbindingen (zowel fysiek als digitaal). Op die manier vormen wij een inspirerende proeftuin voor de rest van Nederland, die al te maken heeft of binnenkort te maken krijgt met bevolkingsdaling.