AutomotiveNL

Logo AutomotiveNL

Automotive Campus 30
5708 JZ Helmond
Postbus 1015
5700 MB Helmond

Tel. (0492) 562500
Fax (0492) 562529

E-mail: info@automotivenl.com
Website: www.automotivenl.com

AutomotiveNL is de clusterorganisatie van de Nederlandse automotive industrie, mobiliteitssector en automotive onderwijs met meer dan 160 leden. Enkele voorbeelden zijn VDL Bus & Coach, DAF Trucks, Vialis, TomTom, Koninklijke Ten Cate, Benteler Engineering, Inalfa Roof Systems, NXP Semiconductors, V-tron, Innovactory, Goudappel Coffeng BV etc. AutomotiveNL onderscheidt zich van brancheorganisaties omdat zij naast belangenbehartiging ook innovatieprojecten ondersteunt en/of initieert. Zij doet dit op de gebieden; slimme mobiliteit, groene mobiliteit, manufacturing en materialen.  

Slimme mobiliteit betreft:

  • Intelligente transport services (ITS): betreft de inzet van ICT om auto's ‘connected’ te maken, te laten communiceren met elkaar en met de infrastructuur om de bestuurders beter te informeren en de doorstroming te verbeteren
  • Traffic Management: nieuwe communicatiemogelijkheden bieden uitgebreide mogelijkheden om het verkeer te sturen door dynamische individuele rij- en routeadviezen te geven om het collectieve verkeersbeeld te optimaliseren
  • Automation: richt zich op het verbeteren van de actieve veiligheid op de weg door de bestuurder bij zijn taak te assisteren. Samen met Connected Car bereidt VDC de weg naar de toekomst van autonoom rijden
  • Mobility as a Service (MaaS): staat voor een transitie in mobiliteit, waarbij de consument mobiliteit inkoopt, in plaats van te investeren in transportmiddelen. Nieuwe services zullen een combinatie vormen tussen het klassieke openbaar vervoer, vraag gestuurd vervoer en privé voertuigen

Bij groene mobiliteit ligt de focus op: het verlagen van CO2 emissie om klimaatverandering tegen te gaan en het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken.

  • ICE Powertrain: de verbrandingsmotoren worden immer belangrijker, zuiniger en schoner  door o.a. downsizing, hybridizering en verdere verbeteringen aan het verbrandingsproces en de transmissie
  • Future Powertrain: richt zich op nieuwe technologieën zoals elektrische voertuigtechnologie, nieuwe energiedragers (H2, LNG, CNG, biofuels, solarfuels, etc.) en op de toepassing van deze powertrains in nieuwe mobility concepten en infrastructuur
  • Energy Saving: betreft nieuwe lichte constructies, nieuwe bodyconcepten en minimalisatie van wrijvingsverliezen

De nationale automotive industrie heeft een grote groeipotentie en draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en mobiliteit. Omdat deze gebieden branche-overstijgend zijn, werkt AutomotiveNL nauw samen met gerelateerde innovatiesectoren, overheden, brancheverenigingen, onderwijs en internationale sectororganisaties.

Op dit moment is AutomotiveNL nauw betrokken bij projecten rond autonoom rijden. In een consortium, waarbij de TU Eindhoven trekker is, worden technologieën ontwikkeld die nodig zijn voor de volledig zelfrijdende auto. Daarnaast zit AutomotiveNL in een internationaal consortium om de belemmeringen weg te nemen door technologische oplossingen te creëren, maar ook om de marktintroductie van het gebruik van waterstof als energiedrager te testen/ontwikkelen voor heavy duty voertuigen in Europa. Dit zijn slechts twee van de vele trajecten die AutomotiveNL uitvoert. Beide trajecten duren tussen de drie en vier jaar en moeten de transitie versnellen naar een schoon, veilig en efficiënt vervoer van mensen en/of goederen.