RAI Automotive Industy

Logo RAI Automotive Industy

Automotive Campus 30
5708 JZ Helmond
Tel. (0492) 562500

Website: www.raivereniging.nl/automotiveindustrynl

AutomotiveNL

De clusterorganisatie van de Nederlandse automotive industrie, mobiliteitssector én automotive kennis en onderwijs

AutomotiveNL is de clusterorganisatie van de Nederlandse Automotive industrie, mobiliteitssector en Automotive kennis- en onderwijsinstellingen met ruim 175 leden. Naast grote partijen zoals VDL Bus & Coach, DAF Trucks, TomTom, NXP Semiconductors, TNO Eindhoven, TU Eindhoven, is er een veelheid van partijen aangesloten die hoogwaardige producten en diensten aanbieden in binnen- en buitenland.

AutomotiveNL onderscheidt zich doordat zij belangenbehartiging primair vanuit een innovatieperspectief organiseert en daarin samen met leden ook programma’s initieert. Speerpunten die hier een hoofdrol in spelen zijn:

  1. Slimme mobiliteit
  2. Groene mobiliteit
  3. Materialen en productie
  4. Onderzoek en human talent
  5. Internationalisatie

Automotive- en mobiliteitssector

Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en overheidsinstellingen lopen wereldwijd voorop als het gaat om innovatie in de automotive- en mobiliteitssector. De afgelopen jaren heeft de Automotive Industrie zich weten te ontpoppen tot een complex samenspel van elektronica, software en fysieke onderdelen. Deze veranderende productieprocessen en nieuwe mobiliteitsconcepten zullen de komende jaren ook de behoefte van de markt gaan veranderen. Daarnaast ligt de industrie naar aanleiding van enkele maatschappelijke issues behoorlijk onder de loep.

Solitaire oplossingen zullen in de toekomst minder concurrend blijven. In toenemende mate slaan gespecialiseerde bedrijven, kennisinstituten en overheden de handen ineen. Samenwerking, open innovatie en kennisdeling staan aan de basis van een goede triple helix samenwerking om technologische vraagstukken om te buigen in kansen voor de sector. AutomotiveNL biedt hiervoor een platvorm bij uitstek, nationaal maar ook steeds meer internationaal en vervult een rol in het programmeren en beheren van de Automotive Roadmap van de topsector High Tech systemen en materialen.

Slimme mobiliteit

Nederland loopt voorop in Smart Mobility. Het sterk ontwikkelde en dichte verkeersnetwerk in Nederland, het goede verkeersmanagement, de penetratiegraad van internet en mobiel netwerk en de vele programma's en initiatieven die de overheid en het bedrijfsleven de laatste jaren hebben geïnitieerd en uitgevoerd vormen hierbij een belangrijke basis. Initiatieven op het gebied van verkeermanagement, truckplatooning en autonoom rijden bepalen internationaal de toon.

Groene mobiliteit

Met name het toepassen van elektrische voertuigen in de praktijk heeft in Nederland sneller dan in ander landen zijn vlucht genomen.  (Niet alleen op het gebied van personenauto’s maar ook op het gebied van bijvoorbeeld bussen en vrachtwagens.) Hier spelen naast de specifieke uitdagingen op het gebied van technologie (bijvoorbeeld batterijen) het ontwikkelen en implementeren van een geheel nieuw en geïntegreerd systeem (voertuig – infra – energievoorziening) een grote rol. AutomotiveNL zet zich in om de diverse ontwikkelingen te ondersteunen met als doel een lagere CO2-uitstoot en vermindering van schadelijke emissies. Ook toepassingen op het gebied van toekomstige verbrandingsmotoren en  LNG, CNG en biobrandstoffen horen daarbij.

Materialen en Productie

De internationale automotive industrie staat de komende jaren voor de taak om de uitstoot van CO2 verder terug te brengen. Ook wat betreft de productie van deze voertuigen. Het gewicht van voertuigen speelt daarbij een essentiële rol. Nieuwe, natuurlijke en lichtere materialen en intensiever gebruik van bestaande materialen zoals hoogwaardig staal en aluminium en slimme verwerking hiervan zijn de belangrijkste ingrediënten.

De diversiteit van materialen en de onderlinge combinatie (hybridisering) lijdt tot uitdagingen in de productie. Er zijn nieuwe process-, handlings- en verbinding methodieken en –technologieën nodig. De vele Automotive toeleveranciers die vannuit Nederland actief zijn werken daarom onder andere via Automotive NL samen om zo een vooraanstaande rol te kunnen blijven spelen.

Internationalisatie

AutomotiveNL zorgt voor doelgerichte promotie en benutting van economische kansen door het organiseren van handel bevorderende activiteiten, zoals handelsmissies, beursdeelnames en netwerkbijeenkomsten. Vestiging van hoogwaardige Automotive bedrijven in Nederland kan daarnaast een belangrijke bijdrage leveren aan het versterken van de sector.