Aviolanda Woensdrecht

Logo Aviolanda Woensdrecht

Aviolandalaan 37
Postbus 58
4630 AB Hoogerheide

Tel. (0164) 82 02 08
E-mail: info@aviolanda.nl
Website: www.aviolanda.nl

Aviolanda Aerospace

Aviolanda Aerospace is de Nederlandse one stop shop voor militair en civiel vliegtuigonderhoud en kennisuitwisseling op het duurzame bedrijventerrein bij Vliegbasis Woensdrecht. De samenwerking tussen Aviolanda Aerospace en de Koninklijke Luchtmacht biedt kansen voor het bedrijfsleven, de werkgelegenheid en innovatie. Waar de Koninklijke Luchtmacht werkzaam is op het gebied van militair onderhoud, is Aviolanda actief op het gebied van civiel onderhoud. De samenwerking tussen beide partijen biedt kansen voor het bedrijfsleven, de werkgelegenheid en innovatie.

Aantrekkelijk is de aanwezigheid van de landingsbaan en toonaangevende internationale bedrijven met kwaliteits-erkenningen zoals Logistiek Centrum Woensdrecht, Fokker Elmo, Fokker Techniek, Nationaal Lucht- en Ruimtevaart-laboratorium (NLR), StandardAero en Terma. Er is veel expertise en er zijn veel contacten met belangrijke internationale spelers in de vliegtuigbranche. Goed opgeleide en ervaren werknemers zijn er te vinden in Woensdrecht door de lange vliegtuighistorie die we hier hebben. Jong gekwalificeerd personeel zal er ook in de toekomst zijn door de aanwezigheid van de Aircraft Maintenance & Training School.

Waarom Aviolanda Aerospace? 

  • Uitstekende bereikbaarheid en de centrale ligging tussen de wereldhavens van Rotterdam en Antwerpen (België)
  • Aanwezigheid en gebruik de operationele landingsbaan van militaire vliegbasis Woensdrecht Aanwezigheid gekwalifi ceerd personeel door 60 jaar luchtvaartindustrie in Woensdrecht
  • Voldoende gekwalifi ceerd personeel in de toekomst door aanwezigheid opleidingscentrum voor luchtvaarttechnici
  • Samenwerking overheid, ondernemers, onderwijs en onderzoek
  • Een business to business omgeving, gericht op innovatie, research & development
  • Kennis en ervaring gericht op zowel civiele als militaire markt en de mogelijkheid tot deelname in militaire maintenance, repair and redelivery activiteiten

Bedrijven kunnen zich vestigen op Business Park Aviolanda. Er is een bedrijfsverzamelgebouw ‘Spirit’ en een bedrijfsverzamelhal ‘Pionier’. Op Business Park Aviolanda zoeken bedrijven synergie en gebruiken en ontwikkelen innovatieve technologie. Er is een internationale status door toonaangevende bedrijven met kwaliteitserkenningen die al op en rondom het terrein gevestigd zijn.

Interview met de instantie

Steven Adriaansen: “De ontwikkelingen bij Aviolanda Woensdrecht zijn voor veel West-Brabanders niet altijd goed zichtbaar. Logisch, want de grootste innovaties spelen zich af, áchter de hekken, op een zwaar beveiligd terrein. Gemeente Woensdrecht onderneemt verschillende activiteiten om de zichtbaarheid van gebiedsontwikkeling Aviolanda in combinatie met de ontwikkelingen op vliegbasis Woensdrecht te vergroten. Want echt, achter die hekken gaat op innovatief vlak een wereld voor je open.” U noemt gebiedsontwikkeling Aviolanda en vliegbasis Woensdrecht afzonderlijk. Bewust? “Ja. Op Vliegbasis Woensdrecht is een concentratie van Defensieactiviteiten, terwijl Aviolanda Woensdrecht de hele gebiedsontwikkeling behelst rond de vliegbasis, die kansen biedt aan mensen, de natuur en bedrijven. Overheid, onderwijs en ondernemers werken nauw samen aan de economische, ecologische en sociaal-culturele ontwikkeling van het gebied en er wordt gestreefd naar een gelijke...

Volledig interview »