Aviolanda Woensdrecht

Logo Aviolanda Woensdrecht

Aviolanda Woensdrecht
Gemeente Woensdrecht
Postbus 24,
4630 AA Hoogerheide

Tel. (0164) 61 11 11
Fax (0164) 61 63 31
E-mail: info@aviolanda.nl
Website: www.aviolanda.nl

Aviolanda Woensdrecht is een World Class Maintenance park op het gebied van MRO (Maintenance, Repair and Overhaul, in het Nederlands; onderhoud, reparatie en revisie) in de landingsbaan gebonden luchtvaartsector. Er is sprake van een unieke locatie met sterke wortels in de luchtvaart te midden van een prachtige natuur. De belangrijkste onderscheidende factor van Aviolanda Woensdrecht is de aanwezigheid van vliegbasis Woensdrecht, een van de grotere militaire vliegbases van Nederland.

Aviolanda Woensdrecht is het Europese cluster voor landingsbaangebonden MRO bedrijven, zowel civiel als militair, die synergie opzoeken en innovatieve technologie gebruiken en ontwikkelen.

Interview met de instantie

Steven Adriaansen: “De ontwikkelingen bij Aviolanda Woensdrecht zijn voor veel West-Brabanders niet altijd goed zichtbaar. Logisch, want de grootste innovaties spelen zich af, áchter de hekken, op een zwaar beveiligd terrein. Gemeente Woensdrecht onderneemt verschillende activiteiten om de zichtbaarheid van gebiedsontwikkeling Aviolanda in combinatie met de ontwikkelingen op vliegbasis Woensdrecht te vergroten. Want echt, achter die hekken gaat op innovatief vlak een wereld voor je open.” U noemt gebiedsontwikkeling Aviolanda en vliegbasis Woensdrecht afzonderlijk. Bewust? “Ja. Op Vliegbasis Woensdrecht is een concentratie van Defensieactiviteiten, terwijl Aviolanda Woensdrecht de hele gebiedsontwikkeling behelst rond de vliegbasis, die kansen biedt aan mensen, de natuur en bedrijven. Overheid, onderwijs en ondernemers werken nauw samen aan de economische, ecologische en sociaal-culturele ontwikkeling van het gebied en er wordt gestreefd naar een gelijke...

Volledig interview »