BBZOB Beter Bereikbaar Zuidoost Brabant

Steenovenweg 1, 5708 HN Helmond
Postbus 985, 5600 AZ Eindhoven

E-mail: info@bbzob.nl
Website: www.bbzob.nl

Brainport bereikbaar door innovatie

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), 21 gemeenten, Provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat Noord-Brabant werken sinds 2003 succesvol samen in ‘Beter Bereikbaar Zuidoost-Brabant’ (BBZOB). De projectorganisatie gaat tot zeker 2020 door met haar resultaat gerichte samenwerking, gericht op een betere verkeersdoorstroming doorslimme maatregelen. Dit is vastgelegd in de visie op dynamisch verkeersmanagement van Zuidoost-Brabant voor 2011-2020: ‘Brainport bereikbaar door innovatie’.

Een soepele verkeersdoorstroming is voor de regio van groot economisch belang. Niet alleen de bereikbaarheid van de economische toplocaties staat centraal, ook de leefbaarheid in de regio moet verbeteren. Dat kan door met innovatie en samenwerking de bestaande weginfrastructuur optimaal te benutten. De 23 wegbeheerders en SRE dagenregionale bedrijven en kennisinstellingen uit nieuwe technologieën voor dynamisch verkeersmanagement* te ontwikkelen.

Slimme oplossingen, slim benutten

Zuidoost-Brabant is bij uitstek de regio om verkeersproblemen ‘dynamisch’ en gezamenlijk aan te pakken. De benodigde kennis en expertise op het gebied van ICT, automotive en mobiliteit is in de regio zelfaanwezig. Met een unieke combinatie van maakindustrie en toptechnologie is Zuidoost-Brabant de ‘Brainport’ van Europa. De oplossing voor de verkeersproblemen wordt gezocht buiten extra asfalt. BBZOB’s missie is de bestaande infrastructuuroptimaal te benutten. Het verkeer wordt op een vernieuwende en doelgerichte wijze dynamisch geleid en gestuurd. Kleinschalige infrastructurele aanpassingen ondersteunen onze resultaatgerichte aanpak.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!