Biopark Terneuzen

Logo Biopark Terneuzen

Schelpenpad 2
4531 PD Terneuzen
Postbus 132
4530 AC Terneuzen

Tel.: 0115-647 400
Fax.: 0115-647 500
Website: www.bioparkterneuzen.com
Email: info@bioparkterneuzen.com

Duurzaam groeien op een effectieve en economische manier. Dat is één van de grote uitdagingen voor industriële bedrijven. Ook voor de bedrijven in regio Zeeland. Om dit naar een hoger plan te brengen, is een aantal jaar geleden Biopark Terneuzen opgericht vanuit diverse initiatieven uit het bedrijfsleven.

Het is een platform van bedrijven in de Kanaalzone Gent-Terneuzen dat zich inzet voor verdere verduurzaming en vergroening van productieprocessen. De procesindustrie in de regio is o.a. bezig met de omvorming naar groene grondstoffen. Partijen als Dow Chemical willen bijvoorbeeld graag hun fossiele grondstoffen deels vervangen door groene grondstoffen, maar ook andere bedrijven in de regio willen verduurzamen. Het Biopark Terneuzen zoekt naar synergieën tussen bedrijven die zijn gevestigd in de regio. Nagegaan wordt bijvoorbeeld of  het mogelijk is om bij- en afvalproducten van de bedrijven met elkaar uit te wisselen. Dit worden dan aanvullingen op de energievoorzieningen van het eigen productieproces of de reststromen worden als grondstof ingezet.

Centrum biobased economy

Een belangrijk project is het glastuinbouwgebied in en rond Terneuzen. De energiebehoefte in dit gebied wordt volledig voorzien door de reststromen vanuit de kunstmestfabriek van Yara in Sluiskil. Er wordt 90 graden Celsius restwarmte getransporteerd naar het glastuinbouwgebied. Met een temperatuur van 40 graden Celsius gaat het weer terug naar Yara om vervolgens als koelwater te worden gebruikt. Daarnaast wordt er CO2 afgevangen en naar het glastuinbouwgebied getransporteerd door middel van een pijpleidingnetwerk. Op die manier worden de reststromen van de ene partij gebruikt als basisgrondstof voor een andere partij. Zeeland Seaport is initiator om de verbindingen te leggen tussen bedrijven die wat voor elkaar kunnen betekenen. Om de verbinding te leggen tussen Yara Sluiskil en de glastuinbouwbedrijven is WarmCO2 opgericht. Dit bedrijf faciliteert het transport van CO2 en warmte naar het glastuinbouwcomplex.

Leveringszekerheid

De reststromen van Yara worden door WarmCO2 geleverd aan verschillende glastuinbouwbedrijven. WarmCO2 is een neutrale partij die de nodige garanties moet kunnen afgeven dat daadwerkelijk de gevraagde CO2 kan worden geleverd. Het gaat bij dergelijke samenwerkingen namelijk vaak om vertrouwen. Bedrijven willen niet 100% afhankelijk zijn van hun buurman aangezien ze bij uitval van de buurman zelf in de problemen komen. WarmCo2 kan die 100% garantie bieden door te werken met buffers en backups terwijl de warmte en CO2 vanuit vier verschillende punten in de fabriek van Yara wordt verzameld en afgenomen. Mocht één gedeelte van de fabriek in onderhoud zijn, dan zijn er nog drie andere verzamelpunten die kunnen leveren en mocht heel het bedrijf stil komen te liggen, dan zoekt WarmCo2 alternatieven om de levering te kunnen blijven garanderen.

Green Deal

Zeeland Seaports kijkt ook naar andere nieuwe partijen die zich in de regio willen vestigen. Door synergiën op te zoeken kun je de duurzaamheid in de regio aanzienlijk verbeteren. Nog een voorbeeld hiervan is een recent gesloten Green Deal tussen de Provincie Zeeland, Zeeland Seaports en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie en het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Deze Green Deal betreft de benutting van duurzame restwarmte van Lijnco Green Energy (LGE) die gaat naar ICL Industrial Products (voorheen Broomchemie), gespecialiseerd in de productie en verwerking van chemische producten zoals brandvertragende middelen, life science producten en toepassingen in de automobielindustrie, verf, en foto industrie.

De formule van het vinden van goede business modellen en synergiën tussen bedrijven lijkt zijn vruchten af te werpen o.m. doordat er tussen twee of drie partijen een samenwerking ontstaat en niet meteen tussen tien ondernemingen. Communicatielijnen kunnen hierdoor kort blijven. Daarnaast heeft het succes ook te maken met het soort bedrijven dat hier is gevestigd. Ze zijn allemaal erg coöperatief en maken allemaal deel uit van het platform Biopark Terneuzen. Dat speelt eveneens mee. De bedrijven hebben zich door participatie gecommitteerd aan verduurzaming van het productieproces. Het platform an sich is al een verbindende factor voor samenwerking.

Toekomst    

Het platform is gericht op het havengebied in Terneuzen en strekt zich uit van Terneuzen tot Sas van Gent. Over de grens is er een soortgelijk initiatief opgericht, Ghent Bio Eco¬nomy Valley. Bedrijven in de Gentse haven vallen onder deze noemer. Een belangrijke stap voorwaarts voor Biopark Terneuzen is de grensoverschrijdende samenwerking met Ghent Bio Economy Valley. Gezamenlijk is Bio Base Europe opgericht met een gezamenlijke investering van u 21 miljoen. Bio Base Europe bestaat uit een pilot plant in de haven van Gent en een opleidingscentrum in Terneuzen. Door dit grensoverschrijdende initiatief zijn de bedrijven in de regio nog meer met elkaar gaan samenwerken in een grensoverschrijdend cluster. De regio staat hierdoor sterker en kan zich zo ook goed profileren als centrum voor de biobased economy.

Op deze manier kunnen grote duurzame stappen voorwaarts gemaakt worden. Duurzaam opereren op een economisch ge-zonde manier is tenslotte meer dan ooit van groot belang. Het is investeren in een mooie groene toekomst.