BrabantAdvies

Brabantlaan 3
5216 TV 's-Hertogenbosch

Tel. (073) 3030286

E-mail: info@brabantadvies.com
Website: www.brabantadvies.com

Brabant vooruit helpen 

Adviseren over de belangrijkste thema’s die in Brabant spelen. Van natuur tot economie, van gezondheid tot arbeidsmarkt. Onze adviezen helpen de politiek en het bestuur om keuzes te maken. Daarmee stimuleert BrabantAdvies, als belangrijkste adviesorgaan van de provincie, de ontwikkeling van Brabant en haar inwoners.

De kracht van BrabantAdvies

Onderwerpen als natuur, economie, gezondheid en arbeidsmarkt zien we niet los van elkaar maar in samenhang. Dat lukt ons dankzij onze unieke organisatie. BrabantAdvies verenigt 4 Brabantse adviesraden: Sociaal-Economische Raad Brabant, Provinciale Raad voor de Leefomgeving, Provinciale Raad Gezondheid en Young Professionals Brabant. Vier verschillende perspectieven, samen BrabantAdvies, de belangrijkste adviesorganisatie van Brabant.

Diep in de Brabantse samenleving

De vier adviesraden vormen een breed, gevarieerd netwerk dat reikt tot in de haarvaten van de Brabantse samenleving. Dit netwerk levert BrabantAdvies expertise, ervaring en inzichten die de basis vormen van onze adviezen. Systematisch brengen we verschillende inzichten rond belangrijke thema’s bij elkaar. Zo komen we tot integrale adviezen op het gebied van economie, leefomgeving en gezondheid.

Provincie: hoofdopdrachtgever

Met ons brede netwerk zijn we oren en ogen van het provinciebestuur, onze belangrijkste opdrachtgever. De provincie zoekt vernieuwende oplossingen voor nieuwe en complexe vragen. BrabantAdvies helpt daarbij. Los van de waan van de dag signaleren wij trends en ontwikkelingen en benoemen we beleidsdilemma’s. Op grond daarvan komen we tot afgewogen aanbevelingen. En dat alles doen we kritisch en onafhankelijk, op verzoek van de provincie en ook op eigen initiatief. 

Vernieuwend adviseren

Om tot evenwichtige en hoogwaardige adviezen te komen, zoekt BrabantAdvies allianties met andere organisaties, zoals bijvoorbeeld kennisinstituten en brancheorganisaties. Het leggen van verbindingen zit ons in de genen. Dat gebeurt intern tussen onze adviesraden, maar ook extern. Daarnaast zoeken we ook verbinding met burgers en bedrijven. BrabantAdvies staat voor ‘het nieuwe adviseren’: kennis en informatie opdoen via communities, die kennis verwerken en vervolgens weer delen via verschillende online en offline-kanalen.

Horizon: next generation

Belangrijke vraagstukken voor Brabant gaan vaak over ingrijpende transities, denk aan klimaat, energie, mobiliteit en arbeidsmarkt. Vraagstukken die gaan over het welzijn en de de duurzame toekomst van de huidige en de volgende generatie. Young Professionals Brabant vertegenwoordigt die toekomstige generatie. Zij vormen één van onze vier adviesraden. Samen adviseren we over de ontwikkeling van Brabant.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!