Brainport Development

Logo Brainport Development

Emmasingel 11
5611 AZ Eindhoven
Postbus 2181
5600 CD Eindhoven

Tel. (040) 751 24 24

E-mail: info@brainport.nl
Website: www.brainport.nl

Samen werken aan een sterk Brainport Eindhoven

In Brainport Eindhoven zijn volop kansen voor bedrijven om te groeien. Brainport Development, de ontwikkelingsmaatschappij voor de regio, versterkt bedrijven. Met name business to business bedrijven die in de toekomst duurzame producten en diensten leveren en maatschappelijke vraagstukken kunnen oplossen. Brainport Development voorziet tech bedrijven van advies, door bedrijven wegwijs te maken in de regio en door projecten die gericht zijn op het vormen van clusters, aantrekken van investeerders, maar ook het aantrekken van voldoende technisch personeel. Ook werkt Brainport Development aan het verbeteren van de financieringsstructuur; meer beschikbaar kapitaal en goede begeleiding van financieringsaanvragen zal leiden tot meer groeiende bedrijven.

Wat heeft Brainport Development te bieden?

1. Business support voor starters en MKB bedrijven:

  1. Bedrijfskundig en financieel advies;
  2. Koppelen van ideeën, ondernemers en bedrijven en bevorderen van onderlinge samenwerking o.a. door het vormen van clusters en netwerken;
  3. Ontwikkelen en managen van projecten, om de arbeidsmarkt te versterken, ketens van bedrijven te creëren of bijvoorbeeld de financieringsstructuur te versterken.

Next move

Brainport Development is een van de partners in het samenwerkingsverband Next Move, dat ondernemende mensen met een innovatief idee een stap verder brengt. Ondersteuning van het eerste idee tot en met de doorgroei. De Business Developers van Next Move werken mee aan het business model, de marktgang en financiering en leggen contact met experts die kunnen bijdragen aan een succesvolle business case. Next Move heeft veel expertise in huis, kent de weg naar alle relevante partijen, initiatieven en netwerken binnen en buiten Brainport Eindhoven en verbindt deze continu met elkaar.

Twice

Brainport Development is mede aandeelhouder van de high tech bedrijvencentra van Twice Eindhoven BV: Twinning, Catalyst, Bèta en Mu. 

2. Ondersteuning op het gebied van internationalisering

Brainport regio Eindhoven wil haar internationale positie nog verder versterken. Dat doen we vanaf 2015 met het Brainport International Programme. Een programma dat is gericht op het aantrekken van extra buitenlandse bedrijven, financiers en meer technische en IT-talenten met zowel een mbo-, hbo- als wo-niveau. Daarnaast richt het programma zich op het bevorderen van exportmogelijkheden en internationale samenwerking en natuurlijk op het bevorderen van wereldwijde naamsbekendheid van Brainport. Een programma dat concrete resultaten zal opleveren voor de regio en in het bijzonder voor het innovatieve MKB in Brainport.

Heeft u meer of minder concrete buitenlandplannen? Dan is het nu zaak om daar echt werk van te maken en geen kansen te laten liggen! Om te beginnen door informatie en advies in te winnen.

3.    Talenten aantrekken

Vanwege de schaarste aan techneuten en IT’ers op de Nederlandse arbeidsmarkt overweeg je als middelgroot of kleinbedrijf misschien om medewerkers uit het buitenland aan te trekken. Maar als MKB-er heb je nu eenmaal minder middelen dan de grote multinationals en zeker het aannemen van de eerste internationale kenniswerker is een uitdaging. Hoe begin je hieraan? Wat zijn de procedures en met welke wetgeving krijg je te maken? Wat vindt een internationale medewerker belangrijk in zijn/haar woon- en werkomgeving? Hoe ga je om met de eerste niet-Nederlands sprekende werknemer?

Overweeg je internationaal talent aan te trekken? Neem dan contact met het Brainport Talent Attraction Program. Wij denken met je mee en zijn je graag van dienst. Ook kun je kijken naar de verschillende onderdelen van ons Talent Attraction Programma of ontdek wat het Expat Center voor je kan betekenen.

Interview met de instantie

‘Wij willen deze middelen daarom graag inzetten om de hele regio sterker te maken.’ Regio-Deal en Brainport Nationale Actieagenda Volgens Van der Wielen bestaat de samenwerking met het Rijk uit twee onderdelen: de Regio-Deal en de Brainport Nationale Actieagenda. ‘Met de Regio-Deal is in totaal zo’n 370 miljoen euro gemoeid. Het Rijk investeert 130 miljoen euro in het vestigingsklimaat en de regio zelf draag 240 miljoen euro bij. Daarbij ligt de focus op het aantrekken, opleiden en behouden van technisch talent op alle onderwijsniveaus en het realiseren van innovaties met maatschappelijke impact. Verder zullen de middelen worden ingezet om culturele, maatschappelijke en sportvoorzieningen te versterken en de leefbaarheid in stad en regio voor de bestaande bevolking te vergroten.’ Langdurige samenwerking De Regio-Deal is gekoppeld aan de Brainport Nationale Actieagenda. Hiermee gaat Brainport Eindhoven een langdurige samenwerking aan met het Rijk....

Volledig interview »