Brainport Industries Campus

Logo Brainport Industries Campus

Brainport Industries Campus

Brainport Industries Campus

Hét gezicht van de hightech maakindustrie

Nabij Eindhoven Airport, de A2/N2 en het Beatrixkanaal in Eindhoven wordt momenteel volop gewerkt aan de realisatie van de Brainport Industries Campus. Deze campus wordt een nieuwe toplocatie voor de hightech maakindustrie, waar vele gespecialiseerde toeleveringsbedrijven zich in de komende jaren zullen gaan vestigen.

De Brainport Industries Campus is een initiatief vanuit de industrie en wordt door Brainport Industries, VolkerWessels onderneming SDK Vastgoed, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij gezamenlijk gerealiseerd. JLL Eindhoven en Cushman & Wakefield Eindhoven zijn als makelaars betrokken bij het project.

Internationale positie maakindustrie versterken

De hightech maakindustrie is de tweede pijler van de Nederlandse economie. Op de campus bundelen bedrijven uit deze industrie hun krachten om de internationale positie van de maakindustrie te versterken. De campus geen traditionele verzameling van bedrijven op één locatie, maar nadrukkelijk bedoeld en opgezet om anders te gaan samenwerken en zo innovatie te bevorderen. De nieuwe Brainport Industries Campus wordt dé plek waar innovatie- en concurrentiekracht van de hightech maakindustrie vleugels krijgt. Vooraanstaande kennisinstellingen en gerenommeerde bedrijven gaan op de campus samenwerken om ideeën te realiseren en business cases te ontwikkelen. Hier wordt the next generation van de hightech maakindustrie opgeleid in een state of the art werk- en leeromgeving. Brainport Industries Campus is het thuisfront voor vergaande samenwerkingsverbanden tussen toeleveranciers, specialistische bedrijven en innovatieve onderwijs- en kennisinstellingen.

Gezamenlijk innoveren en produceren

De campus wordt bovendien de eerste locatie waar hightech toeleveranciers gezamenlijk innoveren en produceren. Hierbij delen zij hoogwaardige faciliteiten, zoals cleanrooms, flexibele productieruimtes, magazijnen en geavanceerde voorzieningen. De campus is daarmee de ideale vestigingsplaats voor technische toeleveranciers die samen willen ondernemen, innoveren en produceren.

Thuisbasis voor de nieuwe generatie professionals

Brainport Industries Campus krijgt tevens een etalagefunctie voor vakmanschap en talent en gaat daarmee een belangrijke rol spelen bij de beroepskeuze van scholieren. De campus wordt een iconische -tot de verbeelding sprekende- thuisbasis voor de nieuwe generatie professionals in de hightech maakindustrie. Doordat opleidingsinstituten op Brainport Industries Campus naadloos verweven zijn met topbedrijven uit de hightech maakindustrie sluiten theorie en praktijk perfect op elkaar aan. Meer dan ooit tevoren kunnen scholieren en studenten vrijwel direct hun kennis toetsen. En nog belangrijker; opleiden op verouderde machines behoort tot het verleden. Leerlingen worden hier opgeleid op de nieuwste machines met de meest innovatieve technieken. Het is zeer waarschijnlijk dat deze onder hetzelfde dak zijn gebouwd. Naadloze integratie is uiteraard niet alleen goed voor het onderwijs. Ook medewerkers van bedrijven worden door de uitgelezen mogelijkheden gestimuleerd om te blijven leren. En ook de bedrijven zelf doen hier hun voordeel mee, want zowel medewerkers als kennis blijven hierdoor langer binnen de organisatie.

Verweven in het groen

Uniek is ook de omgeving waarin de Brainport Industries Campus ligt. De totale oppervlakte van de Campus bedraagt zo’n 200 ha., waarvan een derde deel wordt bebouwd met 5 grote bedrijfsgebouwen verweven in het groen van Brainport Park. Door deze schaal ontstaat een hoogwaardige en veelzijdige ‘manufacturing hub’ die voor de hele regio enorme kansen biedt. De opzet stimuleert samenwerking en verkleint de afstand tussen de verschillende bedrijfsactiviteiten. Efficiëntie en flexibiliteit van de gebouwen worden vergroot door hun onderlinge samenhang. De campus en Brainport Park versterken elkaar. Brainport Park zorgt voor een stimulerende werkomgeving. De campus draagt bij aan een ‘belevingspark’ waar het publiek in contact komt met technologie en innovatie. De locatie vergroot de zichtbaarheid van de hightech maakindustrie en versterkt het beeld van een innovatieve en duurzame sector die midden in de samenleving staat.

Quadruple Helix

Op Brainport Industries Campus wordt nauw samengewerkt binnen de Quadruple Helix. Onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijven, overheid én inwoners ontmoeten elkaar op de campus. Niet alleen innovatie staat centraal, maar ook wat innovatie kan betekenen voor de stad of de regio. De nieuwe campus biedt de werknemers van hightech bedrijven een stimulerende en inspirerende werkomgeving. Scholieren en studenten werken hier aan hun toekomst. (Inter)nationale klanten bezoeken de campus om zich te laten informeren over innovaties en andere ontwikkelingen. Met de Internationale School om de hoek is het ook voor werknemers met een gezin de plek bij uitstek om te werken. Inwoners van Eindhoven en omstreken maken hier recreërend kennis met technologie en innovatie. Elk gebouw beschikt over gedeelde faciliteiten en kan continu worden aangepast aan de veranderende eisen van gebruikers. Door de gebouwen loopt een glazen atrium met horeca en paviljoens voor onderwijs en projecten. De ruimte om de gebouwen vormt een geheel met het groene, bosrijke gebied van het nieuwe stadspark Brainport Park. Daar komen wandel- en fietspaden, weiden en bijzondere tuinen.

Ontwikkeling in een aantal stappen

De Brainport Industries Campus wordt de komende jaren in een aantal stappen ontwikkeld. Eind 2017 is gestart met het eerste cluster aan de zuidzijde Volgens planning gaan de eerste hightech maakindustrie bedrijven zich daar na de zomer vestigen. Vervolgens worden met tussenpozen van drie tot vier jaar de andere gebouwen en de overige delen van het park opgeleverd. De behoefte vanuit de bedrijven is bij deze fasering leidend. Afhankelijk van de marktvraag zal naar verwachting de hele campus in 2035 voltooid zijn.

De combinatie van stijlvolle bedrijfsgebouwen, een spectaculair atrium in ca. 200 ha. groen maken de campus tot een unieke werkomgeving waar vakmensen en professionals het beste in elkaar naar boven halen. De quality of life is van nature al hoog in de Brainport regio en de campus zal dit alleen maar doen stijgen.

De volgende partijen hebben op dit moment reeds een huurovereenkomst gesloten om zich te vestigen op de Brainport Industries Campus: KMWE, Anteryon, Summa Techniek, Softwareport, Hightech Software Cluster, Fujitsu Glovia, Yaskawa, Procureon, BT Brammer (voorheen Biesheuvel). Daarnaast is Sodexo betrokken als facilitair dienstverlener.