Brainport Industries

Logo Brainport Industries

Emmasingel 11
5611 AZ Eindhoven

Tel. (040) 7512425

E-mail: info@brainportindustries.com
Website: www.brainportindustries.com

Brainport Industries

De leidende 1e, 2e en 3e lijns High Tech toeleveranciers in Nederland vormen tesamen het unieke High Tech ecosysteem Brainport Industries. Doel is de toeleveranciers in deze High Tech ketens ‘te verbinden’, gezamenlijk de professionaliteit van de keten verder te verhogen en de concurrentiekracht te vergroten.

Internationale OEMs die zich bezighouden met high mix, low volume en high complexity machinebouw besteden steeds vaker naast de fabricage van componenten, sub-assemblies en grotere non-core submodules ook de ontwikkeling en engineering uit aan strategische toeleveranciers in de High Tech maakindustrie. Zij vragen toeleveranciers om voor deze modules de gehele verantwoordelijkheid te dragen en daarmee ook de ontwikkeling te doen. Toeleveranciers verleggen naar aanleiding van deze verschuiving steeds weer hun grenzen: de grenzen op het gebied van maakbaarheid, de grenzen met betrekking tot verantwoordelijkheden, maar ook de landsgrenzen om daarmee nieuwe, buitenlandse markten te ontginnen.

Your High Tech Open Supply Network!

Brainport Industries biedt hen vruchtbare grond en een structuur voor deze samenwerking in projecten op het gebied van technologie, markt en mens. Het is een omgeving waarin een constante stroom van kenniswerkers en vakmensen Nederlandse toeleveranciers in staat stelt hun omzet te verhogen en zich door te ontwikkelen tot marktleiders.

Interview met de instantie

Maar vaker is het Blankendaal zelf die de vragen stelt. Hij bevraagt captains of industry in de maakindustrie en alles wat daaromheen zwermt, van opleidingsdirecteuren tot softwarebouwers. Hun antwoorden smeedt hij om in een praktische to-do-lijst om de toeleverketen op de kaart te zetten. Want ondernemers willen daden en resultaten zien, weet hij, geen beleidsplannen. In die rol van verbinder is marketeer Blankendaal op z’n best. Hoe is de noodzaak tot samenwerking ontstaan?  “Het besef dat er iets in de maakindustrie moest veranderen groeide tijdens de crisis. Als er niets gebeurde, zou de complete Nederlandse maakindustrie naar Azië vertrekken. Bedrijven moeten steeds sneller de markt op met steeds betere producten. Op kosten konden de toeleveranciers niet meer concurreren. Wij zijn het gaan zoeken in toegevoegde waarde, in innovatie. Met elkaar kun je meer risico’s nemen.” Benieuwd naar het volledige interview? Bent u benieuwd naar het...

Volledig interview »