Brainport Industries

Logo Brainport Industries

BIC 1
5657 BX Eindhoven

Postbus 1182
5602 BD Eindhoven

Tel. (040) 7512425

E-mail: info@brainportindustries.com
Website: www.brainportindustries.com

Brainport Industries

De leidende 1e, 2e en 3e lijns High Tech toeleveranciers in Nederland vormen tesamen het unieke High Tech ecosysteem Brainport Industries. Doel is de toeleveranciers in deze High Tech ketens ‘te verbinden’, gezamenlijk de professionaliteit van de keten verder te verhogen en de concurrentiekracht te vergroten.

Internationale OEMs die zich bezighouden met high mix, low volume en high complexity machinebouw besteden steeds vaker naast de fabricage van componenten, sub-assemblies en grotere non-core submodules ook de ontwikkeling en engineering uit aan strategische toeleveranciers in de High Tech maakindustrie. Zij vragen toeleveranciers om voor deze modules de gehele verantwoordelijkheid te dragen en daarmee ook de ontwikkeling te doen. Toeleveranciers verleggen naar aanleiding van deze verschuiving steeds weer hun grenzen: de grenzen op het gebied van maakbaarheid, de grenzen met betrekking tot verantwoordelijkheden, maar ook de landsgrenzen om daarmee nieuwe, buitenlandse markten te ontginnen.

Your High Tech Open Supply Network!

Brainport Industries biedt hen vruchtbare grond en een structuur voor deze samenwerking in projecten op het gebied van technologie, markt en mens. Het is een omgeving waarin een constante stroom van kenniswerkers en vakmensen Nederlandse toeleveranciers in staat stelt hun omzet te verhogen en zich door te ontwikkelen tot marktleiders.

Interview met de instantie

En hij kan het weten, want in de Fieldlabs van Brainport Industries op de campus in Eindhoven wordt in diverse innovatieprojecten de ‘Fabriek van de Toekomst’ vormgegeven en uitgedacht. Met als doel de maakindustrie toekomstbestendig te maken én te houden. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden bundelen hun krachten en hun kennis, hun wensen en hun ideeën en komen zo samen tot oplossingen die toepasbaar zijn in een productieomgeving. “Dat laatste is voor ons heel belangrijk”, vertelt Blankendaal. “Het is leuk dat er op laboratoriumschaal veel mogelijk is, maar wij kijken heel nadrukkelijk of het ook goed in de praktijk toepasbaar is. En bovendien: toepasbaar tegen een acceptabel prijsniveau. Pas dan wordt een nieuwe innovatie daadwerkelijk geïmplementeerd in de praktijk.” Wauw, hier wil ik werken! Natuurlijk zullen er in de toekomst ook fabrieken zijn die 24/7 draaien met alleen maar robots. Maar dat vindt Blankendaal niet...

Volledig interview »