Care Innovation Center West-Brabant (CIC)

Logo Care Innovation Center West-Brabant (CIC)

Oostelijke Havendijk 1
4704 AD Roosendaal
Postbus 1059
4700 BB Roosendaal

Tel. (0165) 745089

E-mail: info@cic-westbrabant.nl
Website: www.cic-westbrabant.nl

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorg gerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar.

Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis.

Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant