Centre of Expertise Biobased Economy

Logo Centre of Expertise Biobased Economy

Adres HZ
Edisonweg 4
4382 NW Vlissingen

Correspondentie adres:
Postbus 364
1100 LL Vlissingen
Tel.: 088- 525 81 74

Website: www.coebbe.nl
Email: info@coebbe.nl

Adres Avans
Lovensdijkstraat 63
4818 AJ Breda

Correspondentie adres:
Postbus 90116
4800 RA Breda
Tel.: 088- 525 81 74

Website: www.coebbe.nl
Email: info@coebbe.nlAvans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences (voorheen Hogeschool Zeeland) zijn eigenaren van het Centre of Expertise Biobased Economy, officieel erkend door het ministerie van OCW. Hier werken ondernemers, wetenschappers, docenten en studenten samen aan het bevorderen van de kennis van, onderwijs over en onderzoek naar, de biobased economy.

Het Centre of Expertise Biobased Economy heeft drie pijlers: onderwijs, onderzoek en kenniscentrum. De deelnemers van deze pijlers werken intensief met elkaar samen aan het realiseren van deze doelen:

1.  Onderwijs

•  Opleiden van bestaande en aanstaande professionals in de Biobased Economy.
•  Kennis over Biobased Economy verwerken in de lesprogramma’s van bestaande en nieuwe opleidingen. Niet alleen in de opleidingen van Avans Hogeschool & HZ University of Applied Sciences, maar ook in het onderwijs binnen alle betrokken sectoren en op alle niveaus van beroepsonderwijs.


2.  Onderzoek

•  Initiëren en uitvoeren van praktijkgerichte onderzoeksprojecten in het biobased vakgebied.
•  Bijdragen aan de wisselwerking tussen onderzoek, onderwijs en de praktijk.
•  Verstevigen en verdiepen van een relevant netwerk in het beroepenveld en in de academische wereld.
•  Het professionaliseren van medewerkers en studenten in onderzoeksvaardigheden.
Om deze ambities te realiseren, beschikt het Centre of Expertise over twee lectoraten: Biobased Energy en Biobased Products.

3.  Kenniscentrum

Coördineren en regisseren van de ideale connectie tussen kennisvraag en kennisaanbod. Vanuit privaat-publieke partijen én vanuit de relevante kennisinstituten.