Circular Biobased Delta

Logo Circular Biobased Delta

Postbus 955
4600 AZ Bergen op Zoom

E-mail: info@biobaseddelta.nl
Website: www.biobaseddelta.nl

In de Biobased Delta werken overheden uit Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland samen met MKB, multinationals en kennisinstellingen aan de versnelling van een biobased economy.

In een biobased economy nemen hernieuwbare grondstoffen de rol over van fossiele grondstoffen als olie. Dit is van groot belang om de koolstofvoetafdruk te verkleinen, wat een positieve bijdrage heeft op klimaatverandering. Zuidwest-Nederland is koploper op het gebied van biobased economy.

Van oudsher zijn in deze regio alle ingrediënten aanwezig om in de nieuwe, groene markt wereldwijd concurrerend te zijn: de grote hoeveelheid agrarische en chemische bedrijven, de strategische ligging tussen twee wereldhavens plus een sterke logistieke sector. Een studie van Deloitte (Biobased Delta, a globally competitive region for developing biobased business, 2015) bevestigt de onderscheidende, internationale (concurrentie)positie van de Biobased Delta. Uit het rapport blijkt dat de regio uitstekend in staat is het voordeel van 'early mover' te benutten voor het chemisch verwaarden van suikers.