Cleantech Regio

Logo Cleantech Regio

H.W. Iordensweg 17
7391 KA Twello
Postbus 120
7390 AC Twello

Tel. (0571) 279880

E-mail: communicatie@cleantechregio.nl
Website: www.cleantechregio.nl

Schone toekomst

Samen naar een schone toekomst. Daar koersen wij op in de Cleantech Regio. De Stedendriehoek-gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen werken met ondernemers, onderwijs en onderzoek samen aan een energieneutrale en duurzame economie en samenleving. Economie en ecologie gaan hand in hand.

Cleantech overstijgt techniek

Cleantech staat voor meer met minder. Meer productiviteit, meer banen en meer efficiency. Met minder energieverbruik, minder verspilling van grondstoffen en minder impact op het milieu.

Cleantech is onze way of life. Niet alleen investeren wij in schone technologie die bijdraagt aan een duurzame wereld, cleantech staat ook voor de manier waarop wij ons vestigingsklimaat, economie en innovatie versterken. En voor hoe wij omgaan met vervoer en bereikbaarheid, wonen en leefomgeving en onderwijs en arbeidsmarkt. Cleantech loopt als ‘groene’ draad door alles heen.

Samen sterker

Cleantech Regio brengt initiatieven en ideeën van inwoners, ondernemers, onderwijs en onderzoek en maatschappelijke organisaties verder. Samen zorgen wij voor versnelling in onze regio door met focus en vooral sámen te werken aan ambities. Aan de basis van het samenwerkingsverband staan de Strategische Board Stedendriehoek en de regio Stedendriehoek. 

De ambities van Cleantech Regio

  • Energieneutraal in 2030

We investeren in wat het meeste effect oplevert en zetten in op energiebesparing, benutting van restwarmte en opwekking van duurzame energie door zon, wind en water. Wij leggen elk initiatief onder de loep: draagt dit bij aan een energie neutrale regio?

  • Leefomgeving met kwaliteit versterken

Wij investeren in behoud en versterking van een goed verblijfs- en vestigingsklimaat in onze binnensteden en dorpskernen. Plekken met leegstand of waar verloedering dreigt, krijgen prioriteit. We stemmen wonen, werken en voorzieningen op elkaar af. De binnensteden en kernen zijn daarbij schoon en groen met optimale gebruikmaking van cleantech maatregelen.

  • Een schoon verkeers- en vervoerssyteem

Wij bevorderen en realiseren initiatieven die bijdragen aan goede bereikbaarheid in onze regio en werken aan schone en duurzame mobiliteit. De A1-verbreding, een zo goed mogelijk OV en slim spreiden van het woon- en werkverkeer heeft hierbij onze aandacht.

  • Innovatie en cleantech business stimuleren

Duurzaam en energieneutraal produceren met zo min mogelijk afval: dat levert betere prestaties en hogere productiviteit op. Nieuwe toepassingen, producten en verdienmodellen in cleantech dragen bij aan een economisch sterke regio. Wij stimuleren innovatie in kennisnetwerken, binnen en buiten de regio. Verbinding met de universiteiten in Twente en Wageningen ligt daarbij voor de hand. Cleantech bedrijven behouden wij graag voor onze regio en de rode loper gaat uit voor nieuwe cleantech ondernemers.

  • Goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Ondernemers hebben goede, gekwalificeerde medewerkers nodig. Daarom verdient een betere aansluiting tussen onder wijs en arbeidsmarkt alle aandacht. We willen een duurzame gezonde arbeidsmarkt en de laagste werkloosheid van Nederland. We stimuleren de maatschappelijke participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

  • Zichtbare Cleantech Regio

Binnen en buiten de regio willen wij zichtbaar en herkenbaar Cleantech Regio zijn en ook zo erkend worden. 

Lees meer over de ambities van de Cleantech Regio in de Fact sheets: