CONNECTED West-Brabant

Logo CONNECTED West-Brabant

Hanneke Bruinsma
Programmamanager Logistiek
Tel. 06 - 51134260

E-mail: h.bruinsma@rewin.nl
Website: www.connected-westbrabant.nl

Elf logistieke bedrijven, zes gemeenten, drie onderwijsinstellingen, een kennisinstituut en een regionale ontwikkelingsmaatschappij. Dat is de groep zoals die samenwerkt en CONNECTED West-Brabant vormt. Een sterk cluster van partners actief in, of nauw betrokken bij de logistieke sector in onze regio.

Waarom zijn wij CONNECTED?

De partners in CONNECTED West-Brabant slaan de handen ineen om de logistieke sector in de regio een duw in de rug te geven. We hèbben hier al een uitstekende uitgangspositie in handen, maar zien volop kansen om die positie verder te versterken. Dat doen we op basis van het West-Brabantse logistieke verhaal.

Dat verhaal van West-Brabant wordt op dit moment verder uitgewerkt en legt een solide basis voor een door alle partijen gedragen regionaal logistiek programma voor de komende jaren.

We dragen gezamenlijk uit dat we in onze regio:

  • kansen bieden om de sterke punten van het Nederlandse ondernemersklimaat optimaal te benutten, dankzij de strategische positie ten opzichte van economische kerngebieden en onze goede bereikbaarheid via weg, water en spoor,
  • als 3 O’s (overheid, ondernemers en onderwijs) nauw samenwerken,
  • ruimte hebben om te groeien; zowel letterlijk op het gebied van bedrijfsvestiging  als - meer figuurlijk – met betrekking tot innoveren,
  • krachtig zijn in (logistiek) onderwijs en kennisontwikkeling,

Kortom: dat we in West-Brabant willen delen om samen beter te worden.