Euregio Rijn-Waal

Logo Euregio Rijn-Waal

Emmericher Strasse 24

D-47533 Kleve
Postbus 220
7040 AE 's-Heerenberg

Tel. (0049) 2821-79300

E-mail: info@euregio.org
Website: www.euregio.org

Nederlanders en Duitsers kunnen samen meer bereiken! Daar zijn wij van overtuigd. Ons doel is het bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en maatschappij. Daarom adviseren en ondersteunen wij burgers, instellingen en ondernemingen in het grensgebied bij Duits-Nederlandse contacten, activiteiten en vragen.

Grensoverschrijdende samenwerking

Via het subsidieprogramma INTERREG ondersteunt de Europese Unie grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden. U kunt bij ons terecht voor adviezen over en begeleiding bij de subsidiëring van projecten in het kader van INTERREG IV A, INTERREG IV C, EURES en grensoverschrijdende activiteiten op het gebied van maatschappij, sport en cultuur. Via ons omvangrijke grensoverschrijdende netwerk helpen wij u bij het vinden van partners en financieringsmogelijkheden voor uw grensoverschrijdende activiteiten.

Belangenbehartiging

Wij zetten ons bij Nederlandse, Duitse en Europese instellingen en organen in voor de belangen van de grensregio, op alle maatschappelijk relevante gebieden, van economie en infrastructuur tot onderwijs en cultuur.

Intergemeentelijke samenwerking

  • Organisatie van Duits-Nederlandse ‘ronde tafels’ voor thema’s, zoals openbare orde en veiligheid of hoogwater.
  • Deelname aan commissies, zoals de Duits-Nederlandse commissie ruimtelijke ordening.

Voor burgers

  • Spreekuur voor grensgangers: in samenwerking met het Bureau voor Duitse Zaken, de Nederlandse en Duitse belastingdiensten en de sociale verzekeringsinstanties.
  • Arbeidsmarkt ondersteuning: advies via European Employment Services (Eures) en gratis informatiemateriaal.
  • Actuele informatie over grensoverschrijdende en Europese thema’s.

De Euregio Rijn-Waal is een Duits-Nederlands samenwerkingsverband met circa 55 leden, waaronder Duitse en Nederlandse gemeenten, regionale overheden en instanties. Het werkgebied van de Euregio Rijn-Waal omvat de regio Arnhem-Nijmegen, regio West-Veluwe, Zuid-West-Gelderland, delen van Noordoost-Brabant, het noordelijke deel van de provincie Limburg, de Kreis Kleve, de Kreis Wesel en de Stadt Duisburg.