Euregionaal Platform Logistiek

Logo Euregionaal Platform Logistiek

Postbus 5001, 6802 EA Arnhem

Tel. (026) 3121658
Fax (026) 3120504
E-mail: info@eu.platformlogistiek.org
Website: www.eu.platformlogistiek.org

Het Euregionaal Platform Logistiek is een platform van bedrijven in de industrie, handel en logistieke dienstverlening plus kennis- en onderwijsinstellingen met logistiek in het vakkenpakket.

Doelstelling van het platform is het (verder) ontwikkelen van logistiek als een brede en belangrijke economische activiteit. Logistiek is in dit verband alle activiteiten in een keten, van grondstof tot consument, inclusief productie en assemblage.

Het Euregionaal Platform Logistiek heeft als werkgebied de grote Euregio en werkt daarbij op het snijvlak van bedrijven, kennisinstellingen, overheden en andere maatschappelijke organisaties.

Qua werk- en aandachtsgebieden, sectoren, geografisch en maatschappelijk, heeft het platform daarmee een zeer hedendaagse kijk op de economische ontwikkelingen.