Food & Feed Noordoost-Brabant

Mountbattenweg 19, 5466 AX Veghel
Postbus 89, 5460 AB Veghel

Tel. (0413) 321578 / 06-14742144
Fax (0413) 344122
E-mail: info@food-feed.nl
Website: www.food-feed.nl

Jos van Asten
Programmamanager Food & Feed Noordoost-Brabant

Food & Feed Noordoost-Brabant spant zich in om voldoende arbeidspotentieel beschikbaar te hebben en te houden in het voor de voedingsmiddelen- en diervoederindustrie uiterst belangrijke gebied Noordoost- Brabant.  Aanleiding voor dit initiatief is o.a. het groeiend tekort aan medewerkers in de voedingsmiddelen- en diervoederindustrie.

Het initiatief is genomen door een aantal ondernemers binnen de Food- en Feedsector in onze regio. Food & Feed Noordoost-Brabant wordt mede mogelijk gemaakt door de 5-Sterrenregio Noordoost-Brabant en vergroot de aantrekkelijkheid van de sector en werkt samen met o.a. overheid en onderwijs aan een regionaal herkenbaar netwerk met voldoende instroom richting bedrijven.

De doelstelling wordt gerealiseerd door middel van:

Imagoverbetering

Imagoverbetering van de Food & Feedsector willen wij bereiken door kinderen, jong volwassenen, ouders van kinderen en al het overige arbeidspotentieel in de regio te laten kennismaken met de Food & Feedbedrijven in de regio. Dit gebeurt o.a. door middel van interventies in het onderwijsaanbod, open dagen, bijeenkomsten, nieuwsbrieven, mailings, projecten en deze website. Aan potentiële studenten en werknemers willen we laten zien hoe veelzijdig de Food & Feedsector is en hoe aantrekkelijk een baan in deze branches kan zijn. Potentiële nieuwe bedrijven willen we laten zien hoe aantrekkelijk de regio Noordoost-Brabant is als locatie voor ondernemers uit de Food & Feedsector.

Verbeterde afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt vindt plaats door het onderwijsaanbod af te stemmen op en kennis te laten maken met de regionale bedrijvigheid en hiervoor geschikte lespakketten aan te bieden. Daarnaast zal het onderwijs- en opleidingsaanbod afgestemd worden op de behoefte vanuit het bedrijfsleven. Om de Food & Feedsector nu en in de toekomst van gekwalificeerd personeel te blijven voorzien, spant de Stichting Foodregio zich in om jongeren te interesseren voor deze bedrijfstakken. Daarbij werken we samen met onderwijsinstellingen aan de ontwikkeling en promotie van Food & Feedopleidingen. Zo bevorderen we samen het aanbod en de kwaliteit van toekomstige werknemers in deze sectoren.

Netwerkvorming

Het opbouwen van een netwerk heeft meerdere aspecten in zich. Zo kunnen de Food & Feedbedrijven onderling informatie uitwisselen en van elkaar leren. Daarnaast zullen ook verbanden gelegd worden met andere mogelijk partners in de Food & Feedketen, zowel binnen de regio Noordoost-Brabant als met andere regionaal en/of landelijk opererende netwerken die zich inspannen voor Food & Feedbedrijven.

Uitgaande van de gezamenlijke opgave richting 2016, zal onderlinge kennisdeling de basis zijn om te komen tot gezamenlijk invulling van onderstaande vacatures/behoeften:

  • 700 (proces)operators
  • 700 productiemedewerkers
  • 150 specialisten (kwaliteitsmedewerkers, trendwatchers, voedingsmiddelentechnologen, etc.)
  • 100 (productie)koks
  • 500 ondersteunend personeel (logistiek, distributie, administratief, etc.).

Actuele zaken

Onderstaand een greep uit de zaken waarmee Food & Feed zich op dit moment bezighoudt:

Meer informatie hierover is te vinden op de vernieuwde en interessante website www.food-feed.nl.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!