FruitDelta Rivierenland

Logo FruitDelta Rivierenland

Burg v Lidth de Jeudelaan 3
4001 VK Tiel
Postbus 137
4000 AC Tiel

Tel. (0344) 638555

E-mail: info@fruitdelta.nl
Website: www.fruitdelta.nl

Een krachtige regio vol kansen en mogelijkheden, dat is de regio FruitDelta Rivierenland. Om al het potentieel aan te spreken en om het gebied verder te ontwikkelen en te versterken, hebben overheid, ondernemers, onderwijs, onderzoek en ondernemende inwoners - de vijf O’s - de handen ineen geslagen en daarvan gaat iedereen in onze regio profiteren.
 
FruitDelta is het centrum van innovatieve fruitbedrijven, gelegen in de zuidelijke punt van Gelderland. Wij zijn een vruchtbare delta, waarvan het DNA wordt gevormd door tuinbouw, logistiek (wij zijn een logistiek kruispunt), het unieke landschap, de rijke cultuurhistorie en het prettige woonklimaat. In onze naam staat ‘Fruit’ letterlijk voor een bekend product uit onze regio. In figuurlijke zin staat het voor de opbrengsten van onze tuinbouw, agri, logistiek en toerisme. ‘Delta’ staat voor het unieke, centraal gelegen rivierenlandschap. Wij liggen middenin de Gelderse Corridor, die de Rotterdamse haven met het Duitse achterland verbindt. Wij zijn het best bereikbare en meest centrale kruispunt voor fruitbedrijven die richting Europa kijken en via water of weg hun logistiek willen organiseren.
 
FruitDelta Rivierenland richt zich op drie economische speerpunten:
•    Agribusiness,
•    Economie 
•    Logistiek en Recreatie & Toerisme
 

Regionaal Investeringsfonds

Om als regio te groeien en te bloeien, zijn nieuwe ontwikkelingen nodig. En die kosten geld. Hiervoor is het Regionaal Investeringsfonds in het leven geroepen. Met een eigen fonds kunnen wij projecten uit de markt mede mogelijk maken. Door er samen de schouders onder te zetten, komen goede ideeën écht van de grond. Dit fonds is er speciaal voor ondernemers en ondernemende inwoners. Het is dé steun in de rug voor iedereen met een goed plan dat bijdraagt aan minimaal één van onze speerpunten. Onze projecten worden beoordeeld door een Economic Board: een jury met vertegenwoordigers vanuit de 5 O’s,
 
Regio Rivierenland vormt het overheidsonderdeel van FruitDelta Rivierenland en vervult wisselend de rol van initiatiefnemer, beslisser, partner en aanjager. Andere partners zijn onder andere Greenport Gelderland, Logistic Hotspot Rivierenland, Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland, Regionaal Werkbedrijf-Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Rivierenland en VNO-NCW Rivierenland.
 
Dit zijn onze ambities:
•    Agribusiness: Onze tuinbouw wordt nóg meer toonaangevend in Europa
•    Logistiek & Economie: Wij komen in de top 3 van logistieke hotspots van Nederland
•    Recreatie & Toerisme: Wij bereiken een jaarlijkse omzetgroei van 5%