Industriële Kring Land van Cuijk en Noord Limburg

Postbus 214, 5830 AE Boxmeer


Tel. (0485) 568001
Fax (0485) 572199
E-mail: info@industriele-kring.nl
Website: www.industriele-kring.nl

In de Noordelijke Maasvallei zijn er vier afdelingen (Boxmeer, Cuijk, Mill en Noord-Limburg) binnen de Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg. De levendige bedrijvigheid en ontwikkelingen in de regio laten zien dat het samenwerkingsverband zijn vruchten afwerpt.

Meer dan 23% van de totale werkgelegenheid in de regio vindt plaats in de industrie. Momenteel zijn meer dan 150 bedrijven bij deze Industriële Kring aangesloten.

Samenwerking

De samenwerking leidt tot een beter gehoor bij gemeentelijke en regionale instanties en initiatieven zoals DBO, SBB, parkmanagement, keurmerk veilig ondernemen, etc. kunnen op een betere manier ondersteund worden. Ook is het een basis om contacten met de BZW en de KvK invulling te geven.

Door te netwerken en begrip voor elkaars situatie is men beter in staat voorkomende problemen het hoofd te bieden naast aandacht voor de ontwikkeling en instandhouding van de bedrijventerreinen.

Ook is de Kring de initiator van het opzetten van bedrijventerreinvereniging per bedrijventerrein en streven we naar een uniforme aanpak in de regio van de activiteiten m.n. tussen Gemeenten en Bedrijventerreinen. Zodoende kunnen we in de regio expertise opbouwen voor/door bijdrage Parkmanagement.

Verder neemt de Industriële kring haar verantwoordelijkheid betreffende het bevorderen van de regionale samenwerking tussen bedrijven, gemeenten, zorginstellingen en het onderwijs (Platform Noordelijke Maasvallei -PNM-, voorheen Platform Integraal Overleg -PIO-). Belangrijk vinden we het stimuleren van beleid bij gemeenten om industriële bedrijvigheid en werkgelegenheid te ondersteunen.

Duurzaam Bedrijven Overleg (DBO)

DBO is een samenwerkingsverband voor alle bedrijven in de regio dat kosten- en milieuvoordelen behaalt en een efficiënter en hoogwaardiger ruimtegebruik nastreeft door collectief activiteiten te ontplooien. Een aantal voorbeelden voor gemeenschappelijke contracten zijn: Gas, Electra en Afval, Kantoorartikelen en opleiding BHV.

Stichting Beveiliging Bedrijventerrein (SBB)

SBB is opgericht op initiatief van de gemeenten Boxmeer en Cuijk en de Kring en in samenwerking met de politie. Doel van deze stichting is de criminaliteit op bedrijventerrein terug te dringen door collectieve beveiliging.

Heeft u belangstelling om zich aan te sluiten bij deze Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg? Neem dan contact op de heer Gerrit Roefs (secretaris).

Doelen Industriële Kring Land van Cuijk en Noord Limburg

De doelen van de Industriële Kring zijn als volgt te formuleren:

  • Het op lokaal en regionaal niveau behartigen van de gemeenschappelijke en de afzonderlijke belangen van bedrijven die zich toeleggen op industriële productie en bedrijven die direct of indirect diensten verlenen aan de industrie, waarbij de Industriële Kring zich tevens ten volle inzet voor de belangen van de streek, een en ander in de ruimste zin van het woord.
  • Door het periodiek organiseren van activiteiten komen tot een ontwikkelingsplatform voor deze bedrijven.
  • En het stimuleren van onderlinge kennisuitwisselingen en samenwerking tussen de bedrijven.
Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!