Kamer van Koophandel Kantoor Eindhoven

J.F. Kennedylaan 2
5612 AB Eindhoven
Postbus 735
5600 AS Eindhoven

Tel. (088) 585 15 85

E-mail: zuid@kvk.nl
Website: www.kvk.nl
Website: www.ondernemersplein.nl

Kamer van Koophandel Eindhoven

Ondernemen is kansen benutten, risico’s nemen, klanten vinden en behouden. Ondernemen is ook informatie vinden die helpt bij het nemen van beslissingen. De Kamer van Koophandel is meer dan het Handelsregister. We bieden ondernemers een veelheid aan informatie: over financieringsvormen, product- en procesvernieuwing en over zaken doen over de grens.

Handelsregister

Het Handelsregister kan behulpzaam zijn bij het vinden van nieuwe klanten in een bepaalde branche of regio. Een adressenbestand kan u ook helpen uw markt te analyseren en nieuwe kansen te vinden.

Als u zaken doet met een ander bedrijf gaat u er vast vanzelfsprekend vanuit dat het goed zit. Toch kan het geen kwaad in het Handelsregister na te gaan wie de eigenaar is, wie tekenbevoegd is en of de onderneming zijn bedrijfsvoering op orde heeft. U verkleint daarmee de kans dat u de dupe wordt van fraude.

Het Handelsregister is een officieel basisregister met belangrijke gegevens over ondernemend Nederland. Aan de betrouwbaarheid van deze gegevens werken alle overheden mee via de verplichte terugkoppeling als zij constateren dat bepaalde gegevens mogelijk onjuist zijn. Dat is in het belang van zowel ondernemers als overheden zelf.

Digitale informatie

Veel informatie over financieringsvormen, product- en procesvernieuwing en over zaken doen over de grens vindt u op de website van de Kamer van Koophandel. Per thema is er een aanbod van algemene informatie, stappenplannen, scans, webinars (korte instructieve filmpjes) en koppelingen naar websites van aanverwante organisaties waarmee de KvK samenwerkt. Alle informatie die de KvK aanbiedt is onafhankelijk van commerciële marktpartijen.

Advieslijn

Naast het digitale informatieaanbod heeft de KvK ook een telefonische advieslijn: 088-585 2222. 60% van de vragen die aan de KvK gesteld worden, gaan via telefonisch contact. De thema’s waarover de meeste vragen gesteld worden zijn respectievelijk internationaal zakendoen, financieringsvormen en vernieuwing.

Adviseurs van deze advieslijn beantwoorden vragen over alle onderwerpen die het ondernemerschap raken. Als vragen over een specifieke situatie gaan, verwijzen ze gericht door naar een externe deskundige. De KvK beschikt over een groot, landelijk netwerk aan deskundigheid en kennisinstellingen.

De Kamer van Koophandel zet in op nieuwe technologie om haar dienstverlening op het juiste moment, 24 uur per dag te kunnen bieden. Digitaal waar het kan, fysiek waar het moet. Onze digitale ontwikkeling heeft geleid tot:

  • Webinars als vervanging van kleine themabijeenkomsten. Het voordeel is dat u deze thuis of ieder gewenst tijdstip kunt volgen
  • De Handelsregister en de Buurt Update App waarmee u informatie op uw mobiele telefoon beschikbaar heeft.
  • WhatsApp om persoonlijk vragen te stellen aan de adviseurs van de KvK. Voordeel is dat u snel antwoord krijgt, dat op uw situatie van toepassing is
  • API, een soort  ‘software sleutel’ waarmee eenvoudig Handelsregisterdata digitaal overgehaald en gebruikt kan worden zonder dat eerst een bewerking voor een software programma nodig is

Fysieke bijeenkomsten

De KvK organiseert over tal van onderwerpen bijeenkomsten. De thema’s vindt u op www.kvk.nl/bijeenkomsten.

Voor internationaal zakendoen is veel belangstelling. Brabant grenst aan twee voor Nederland belangrijke handelslanden: Duitsland en België. Voor im- en exporteren heeft de KvK een Road2-formule ontwikkeld waarmee informatiebijeenkomsten over zakendoen met tal van landen georganiseerd worden, zoals België, China, Duitsland, Iran, Kenya, Latijns-Amerika. Ze zijn een aanvulling op de digitale informatie. Een overzicht van deze bijeenkomsten is te vinden op www.kvk.nl.

Digitaal loket

Op www.ondernemersplein.nl vindt u overheidsinformatie over diverse onderwerpen. Partners op dit digitale Ondernemersplein zijn de Belastingdienst, UWV, Rijksdienst voor Ondernemers, Ministerie Economische Zaken, CBS, RDW en Antwoord voor Bedrijven.

Sinds 2014 is de Kamer van Koophandel een landelijke organisatie en toch blijven wij onze dienstverlening verbinden aan de regio. Ons kantoor in Eindhoven is en blijft een mooie ontmoetingsplek voor bijeenkomsten, workshops en seminars met partners als de Belastingdienst en Ondernemersklankbord.

Contact opnemen

U kunt op verschillende manieren met uw vragen bij de KvK terecht. Voor korte persoonlijke vragen kunt u gebruikmaken van twitter en WhatsApp. De Advieslijn is geschikt voor adviesgesprekken over diverse onderwerpen. Voor vragen over financieringsvormen hebben we een apart telefoonnummer.

WhatsApp: 06-30558174
Advieslijn: 088-5852222
Financiering: 0800-1014
Bedrijfsgegevens: 0900-1234567

Informatie bij de hand

De KvK heeft twee gratis apps ontwikkeld waarmee u onze dienstverlening makkelijk beschikbaar heeft op uw mobiele apparaten. De Handelsregister App en de Buurt Update App.

Interview met de instantie

Met de Dag van de Innovatie informeert de Kamer van Koophandel ondernemers over innoveren, trends en kansen. Het Klokgebouw op Strijp-S in Eindhoven is een van de vijf locaties in Nederland waar de dag gehouden wordt. Ondernemers kunnen er lezingen en workshops volgen, de verhalen van inspirerende collega-ondernemers horen en er is netwerkgelegenheid. De 25 Brabantse ondernemers uit de MKB Innovatie Top 100 zijn aanwezig. Continu innoveren “Innovatie is essentieel voor het bedrijfsleven”, zegt Jaap Docter, directeur Dienstverlening bij de Kamer van Koophandel Eindhoven. “Wil je blijven meedraaien, dan moet je continu je product vernieuwen en inspelen op wensen van klanten. Als jij het niet doet, doet je concurrent het wel”, zegt Docter. De KvK wil op de Dag van de Innovatie daarom de laatste trends onder de aandacht brengen. Het voormalige Philipsterrein Strijp-S is daarvoor de ideale plek. “Een locatie met een waanzinnige uitstraling, waar veel...

Volledig interview »