Kenniscentrum Beta Techniek

Ruitenberglaan 26, 6826 CC Arnhem
Postbus 30080, 6803 AB Arnhem

Tel. (026) 3203440
Fax (026) 3203444
E-mail: info@kcbt.nl
Website: www.kenniscentrumbetatechniek.nl

Het Kenniscentrum Bèta Techniek (KCBT) is de verbindende factor tussen ondernemers, onderwijs en overheid in de bètatechniek en richt zich daarbij op:
1. Onderwijs – arbeidsmarkt voor een betere aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs met het hogere onderwijs;
2. Sociale innovatie met o.a. personeelsbeleid en arbeidorganisatie;
3. Kennisontwikkeling, -verspreiding en –valorisatie.

De KCBT kerntaken zijn:
• Project- en programma-ontwikkeling;
• Programma- en projectmanagement, ook bij internationale samenwerking;
• Het vertalen en uitzetten van landelijke programma’s en ontwikkelingen naar de regio;
• Regionale overzichten geven, overlap en witte vlekken opmerken plus verbindingen leggen tussen activiteiten en projecten;
• Monitoring en analyse van de arbeidsmarkt;
• Een kennisbank met een loketfunctie en onderzoek doen;
• Communicatie.

RegioinBedrijf Connect RegioinBedrijf Connect november 2018

Graag nodigen wij u uit om aan te sluiten bij de zevende editie van RegioinBedrijf Connect op 13 november bij Fort Lent in Nijmegen.