Kenniscentrum Kusttoerisme

Logo Kenniscentrum Kusttoerisme

Locatie HZ University of Applied Sciences
Edisonweg 4
Postbus 364
4380 AJ Vlissingen
Tel.: 0118- 489 757

Website: www.kenniscentrumtoerisme.nl
Email: info@kenniscentrumtoerisme.nl

Locatie NHTV Breda
Mgr. Hopmansstraat 1
Postbus 3917
4800 DX Breda
Tel.: 076- 533 2067

Kenniscentrum Kusttoerisme

Kennis is een belangrijke motor om innovatie te stimuleren en daarmee de kwaliteit en duurzaamheid van de toeristische sector te vergroten. Daarom hebben HZ University of Applied Sciences en NHTV internationaal hoger onderwijs Breda gezamenlijk Kenniscentrum Kusttoerisme ontwikkeld, ondersteund door het subsidieprogramma 'Pieken in de Delta'. In Kenniscentrum Kusttoerisme worden de krachten van overheden, onderwijsinstellingen en ondernemers gebundeld, waardoor er niet alleen kennis wordt ontwikkeld, maar deze ook uitgewisseld en toegepast wordt.

Kennis circuleren

Kenniscirculatie vindt plaats door kennis uit de praktijk en theorie te verzamelen, toegankelijk te maken en te verspreiden. Het Kenniscentrum doet dit door het up-to-date houden van de website en het schrijven van themapublicaties. Daarnaast worden ondernemers, overheden en onderwijs met elkaar in contact gebracht. Hiervoor worden diverse bijeenkomsten georganiseerd, zoals workshops, cursussen, ontmoetingsdagen etc. Tenslotte levert het Kenniscentrum een bijdrage aan goedgekwalificeerd personeel.

Kennis creëren

Naast het benutten van bestaande kennis is het noodzakelijk om nieuwe kennisvraagstukken in te vullen. Dit is bij uitstek een werkterrein voor onderzoeksgroepen van hogescholen die de verbinding leggen tussen het onderwijs, de praktijk en toegepast onderzoek. De expertise op het gebied van kusttoerisme is aanwezig bij de HZ en NHTV. Met de nieuw ontwikkelde kennis worden partijen ondersteund bij het maken van innovatieve keuzes.

Netwerken

Kenniscentrum Kusttoerisme is niet de enige partij die zich buigt over kennis en innovatie in kusttoerisme. Ook elders in Nederland, Europa en de wereld werken kennisinstellingen, overheden en ondernemers aan het invullen van kennisvraagstukken die bijdragen aan innovatie. De kennis die elders
bestaat en ontwikkeld wordt, moet worden ontsloten. Daarom is samenwerking met andere gebieden noodzakelijk en is deelname aan kennisnetwerken - regionaal, nationaal en internationaal - van cruciaal belang.

Dit betekent o.a.
Het organiseren van
• Bedrijfsbezoeken
• Masterclasses
• Expertmeetings
• Netwerkbijeenkomsten zoals de toeristische ontmoetingsdag
• Cijferpresentatie

Schrijven van themapublicaties over thema’s als
• Medisch toerisme
• Cruise toerisme
• Vrijetijdsbesteding in de Delta
• Wellness in de Delta
• Kusttoerisme
• Watersport
• Funshoppen
• Duiken in Zeeland

Doen van onderzoek op maat
• Camperen in Zeeland
• Evaluatie Jaar van de fiets
• Toerisme op Tholen
• Toerisme in Zeeland

De koppeling maken tussen onderwijs en de sector
• Winterschool; cursusaanbod voor ondernemers
• Onderwijs helpen aan opdrachten uit de praktijk
• Stage/afstuderen in de sector
• Gastcollege’s uit de sector
• Afleveren van professionals aan de sector

Europa
• Kennisdeling en ontwikkeling
• Beleidsbeïnvloeding
• Netwerken

Interview met de instantie

Directeur Margot Tempelman aan het woord Naam Margot Tempelman Werkt 40 uur per week Eerste baan Onderzoeker bij Stichting Vrijetijdsonderzoek   Hoe zou u uzelf omschrijven als coördinator van Kenniscentrum Kusttoerisme? Toerisme zit in mijn bloed en de laatste 15 jaar is dit steeds specifieker KUSTtoerisme geworden. Tijdens mijn werk probeer ik iets te betekenen voor Zeeland, maar hopelijk ook steeds meer voor andere kusten. Ik hoop mijn passie voor de kust over te dragen aan mijn collega’s. Hoe ziet uw loopbaan er tot op heden uit? Heel wisselend, maar altijd in het toerisme! Ooit ben ik stewardess geweest bij de KLM, ik ben werkzaam geweest in ‘VVV-land’. Ik ben begonnen op de Veluwe en daar heb ik me bezig gehouden met marketing, beleidsplannen, het opzetten van nieuwe kantoren, fusies en andere projecten. Eind 1996 ben ik naar Zeeland gekomen met de opdracht om toeristische producten te ontwikkelen vanuit het...

Volledig interview »